Čas sa kráti, dane podala zhruba polovica daňovníkov

BRATISLAVA 28. marca (WEBNOVINY) – Necelý týždeň pred uplynutím lehoty na podanie daňových priznaní k dani z príjmov za minulý rok si túto povinnosť splnilo viac ako 542 tisíc daňovníkov, čo je zhruba 46 % z minuloročného počtu podaných daňových priznaní. Finančná správa evidovala k 27. marcu celkovo 542 366 naskenovaných daňových priznaní, pričom v minulom roku prijali daniari celkovo viac ako 1,19 mil. daňových priznaní.

Z celkového počtu priznaní pritom podľa údajov, ktoré agentúre SITA poskytlo Finančné riaditeľstvo SR, tvorili daňové priznania fyzických osôb typu A 280 573 kusov a typu B 217 253 kusov. Daniari evidovali aj 44 540 daňových priznaní podaných právnickými osobami. Finančné riaditeľstvo však zároveň upozorňuje, že spomínané čísla hovoria o počte naskenovaných daňových priznaní, takže reálne je už podaných viac daňových priznaní.

Povinnosť podať daňové priznanie za minulý rok majú všetci daňovníci, ktorých zdaniteľné príjmy za rok 2012 presiahli 1 822,37 eura. Túto povinnosť si pritom daňovníci musia splniť do utorka 2. apríla 2013. Koniec marca totiž pripadne na nedeľu a v pondelok 1. apríla bude Veľkonočný pondelok.

V zmysle daňového poriadku sa v takomto prípade lehota na podanie priznaní posúva na najbližší pracovný deň. Firmy a fyzické osoby si už v tomto roku nemôžu posunúť termín na podanie daňového priznania len na základe oznámenia. Výnimkou sú daňovníci, ktorých súčasťou príjmov sú aj príjmy plynúce zo zahraničia.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...