Centrálna banka chce dohľad nad všetkými európskymi bankami

FRANKFURT, BRUSEL 29. novembra (WEBNOVINY) – Európska centrálna banka (ECB) v stredu navrhla podmienky prebratia dohľadu nad európskymi bankami s tým, že dohľad by mal pokrývať všetky bankové inštitúcie.

Dostala sa tak do konfliktu s Nemeckom, ktoré žiada, aby dohľad nad malými miestnymi bankami zostal v právomoci štátnych úradov a ECB mala právomoc len nad systémovo dôležitými finančnými ústavmi.

Je potrebné, aby celoeurópsky dohľad zahŕňal všetky banky, pretože len tak je možné „zachovať rovnaké pravidlá hry a zabrániť segmentácii“, oponuje ECB.

Pravidlá podľa návrhu ECB chce vetovať aj Veľká Británia, ktorá žiada zmenu hlasovacích pravidiel pre rozhodovanie o veciach, ktoré ovplyvňujú všetkých 27 krajín EÚ bez ohľadu na účasť v menovej únii. Londýn chce presadiť dvojité hlasovanie – jedno pre krajiny v bankovej únii, druhé pre krajiny mimo nej. Británia sa obáva, že krajiny eurozóny, spojené pod vedením ECB, budú pretláčať rozhodnutia, ktoré pracujú v prospech krajín, kde sa platí eurom, a proti záujmom Londýna.

Dohoda o bankovej únii by po troch rokoch pomalých bojov proti dopadom krízy umožnila položiť základný kameň pre širšiu ekonomickú úniu a začať integrovať nekonzistentné reakcie eurozóny na finančné problémy.

Prvým z troch pilierov bankovej únie by bolo prenesenie dozoru nad bankami v 17 krajinách eurozóny na ECB a lídri EÚ sa dohodli na tom, že tento krok sa spraví do konca roka.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...