Centrálna banka upozorňuje na spoločnosť Best Invest

BRATISLAVA 7. mája (WEBNOVINY) – Národná banka Slovenska upozorňuje na činnosť spoločnosti Best Invest SK, s.r.o., ktorá nie je oprávnená poskytovať spotrebiteľské úvery.

Nepodala totiž centrálnej banke návrh na zápis do registra veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery. „Spoločnosť Best Invest SK, s.r.o. nemá ani žiadne iné povolenie udelené Národnou bankou Slovenska na poskytovanie úverov a pôžičiek a nepodlieha dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska,“ informuje centrálna banka.

Poskytovať spotrebiteľské úvery na území Slovenskej republiky môže totiž len subjekt, ktorý je zapísaný v registri veriteľov. Register vedie Národná banka Slovenska podľa zákona o spotrebiteľských úveroch.

Centrálna banka do registra zapíše veriteľa na základe jeho návrhu na zápis. „Národná banka Slovenska však zo zákona nemá oprávnenie dohliadať subjekty zapísané v registri veriteľov, kontrolu dodržiavania povinností ustanovených týmto zákonom vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia,“ dodáva centrálna banka.

Prehľad o veriteľoch zapísaných v registri veriteľov je dostupný na internetovej stránke Národnej banky Slovenska.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...