Centrálny elektronický priečinok je už v testovacej fáze

12.9.2012

BRATISLAVA 12. septembra (WBN/PR) – Projekt Centrálny elektronický priečinok (CEP) sa po dvoch rokoch od začiatku vývoja dostal do testovacej fázy. Už na budúci rok by mal projekt uľahčiť život vývozcom, dovozcom či prepravcom v rámci medzinárodného obchodu.

Súčasťou testovacej fázy sú aj spoločné workshopy za účasti všetkých zainteresovaných strán. Workshopy pod názvom Procesy CEP v praxi – Neteoretizujeme, realizujeme CEP 2013! budú prebiehať v mesiacoch október-november v 4 slovenských mestách.

Bližšie informácie o pripravovaných workshopoch sú zverejnené na stránke projektu: www.projektcep.sk.

To, čo prinesie existencia tzv. Centrálneho elektronického priečinka je jednoznačne menej byrokracie a viac bezproblémového obchodovania. CEP umožní vyžiadať si z jedného miesta všetky príslušné povolenia a registrácie a zároveň z rovnakého miesta podať Colné vyhlásenie so všetkými prílohami. Z jediného miesta tak bude možné predložiť všetky požadované informácie a dokumenty všetkým štátnym organizáciám. Vývozcovia, dovozcovia, či prepravcovia tak môžu komfortne zabezpečiť úplné vybavenie nevyhnutnej administrácie spojenej s pohybom tovaru. Dôjde k podstatnej redukcii obchodných dokumentov na národnej úrovni a následnému zrýchleniu ich spracovania na úrovni orgánov štátnej správy.

Projekt ES CEP realizuje Ministerstvo financií SR. Celkové výdavky projektu sú vo výške 16 949 045,50 EUR. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Projekty Single Window sú v dlhodobom záujme Európskej komisie, organizácie OSN, ktorá sa zaoberá zjednodušovaním medzinárodného obchodu v celosvetovom priestore (UN/CEFACT), ale aj Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a Svetovej colnej organizáciou (WCO). V súčasnosti je vo svete realizovaných viac ako 30 národných projektov tohto typu.

Všetky informácie k projektu nájdu budúci používatelia aj na webstránke projektu, www.projektcep.sk. Informácie na stránke sú priebežne dopĺňané.