Centrálny elektronický priečinok je už v testovacej fáze

12.9.2012

BRATISLAVA 12. septembra (WBN/PR) – Projekt Centrálny elektronický priečinok (CEP) sa po dvoch rokoch od začiatku vývoja dostal do testovacej fázy. Už na budúci rok by mal projekt uľahčiť život vývozcom, dovozcom či prepravcom v rámci medzinárodného obchodu.

Súčasťou testovacej fázy sú aj spoločné workshopy za účasti všetkých zainteresovaných strán. Workshopy pod názvom Procesy CEP v praxi – Neteoretizujeme, realizujeme CEP 2013! budú prebiehať v mesiacoch október-november v 4 slovenských mestách.

Bližšie informácie o pripravovaných workshopoch sú zverejnené na stránke projektu: www.projektcep.sk.

To, čo prinesie existencia tzv. Centrálneho elektronického priečinka je jednoznačne menej byrokracie a viac bezproblémového obchodovania. CEP umožní vyžiadať si z jedného miesta všetky príslušné povolenia a registrácie a zároveň z rovnakého miesta podať Colné vyhlásenie so všetkými prílohami. Z jediného miesta tak bude možné predložiť všetky požadované informácie a dokumenty všetkým štátnym organizáciám. Vývozcovia, dovozcovia, či prepravcovia tak môžu komfortne zabezpečiť úplné vybavenie nevyhnutnej administrácie spojenej s pohybom tovaru. Dôjde k podstatnej redukcii obchodných dokumentov na národnej úrovni a následnému zrýchleniu ich spracovania na úrovni orgánov štátnej správy.

Projekt ES CEP realizuje Ministerstvo financií SR. Celkové výdavky projektu sú vo výške 16 949 045,50 EUR. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Projekty Single Window sú v dlhodobom záujme Európskej komisie, organizácie OSN, ktorá sa zaoberá zjednodušovaním medzinárodného obchodu v celosvetovom priestore (UN/CEFACT), ale aj Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a Svetovej colnej organizáciou (WCO). V súčasnosti je vo svete realizovaných viac ako 30 národných projektov tohto typu.

Všetky informácie k projektu nájdu budúci používatelia aj na webstránke projektu, www.projektcep.sk. Informácie na stránke sú priebežne dopĺňané.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.