Centrálny elektronický priečinok zabezpečí menej byrokracie

15.5.2012

BRATISLAVA 15. mája (WEBNOVINY) – Podnikateľov čaká od budúceho roka menej byrokracie pri dovoze a vývoze tovarov.

Slovensko totiž v prvej polovici 2013 zavedie do praxe systém Centrálneho elektronického priečinka (CEP), ktorý podstatne zníži administratívnu záťaž pri zahranično-obchodných transakciách.

Projekt v hodnote takmer 17 mil. eur má na starosti ministerstvo financií, ktoré naň získalo prostriedky z Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS).

„Z dlhodobého pohľadu je možné očakávať, že elektronizácia v tejto oblasti uľahčí získavanie nových zahraničných investorov, keďže prinesie jasné a presné priame informácie o našom podnikateľskom prostredí a jeho špecifikách,“ uviedol rezort financií.

Centrálny elektronický priečinok umožní podľa ministerstva podnikateľom vyžiadať si z jedného miesta všetky príslušné povolenia a registrácie a zároveň z rovnakého miesta podať Colné vyhlásenie so všetkými prílohami.

Vývozcovia, dovozcovia, či prepravcovia tak budú môcť zabezpečiť úplné vybavenie nevyhnutnej administrácie spojenej s pohybom tovaru.

Riešenie obchodnej a colnej agendy sa tak prenesie z papierovej do elektronickej formy, čím sa podstatne zníži objem obchodných dokumentov na národnej úrovni a zároveň sa urýchli ich spracovania štátnymi inštitúciami.

Centrálny elektronický priečinok umožní taktiež rýchlejšie vybavovanie a prepúšťanie tovaru, čo v konečnom dôsledku pomôže výrazne znížiť náklady vyplývajúce z omeškania prepravy. Hlavným prínosom pre podnikateľov tak podľa rezortu financií bude podstatná finančná a časová úspora v rámci medzinárodného obchodu.

Pre obchodníkov bude jedným z hlavných prínosov vytvorenie jednotného miesta pre jednorazové predloženie všetkých požadovaných informácií a dokumentov všetkým štátnym organizáciám.

Zavádzanie podobných projektov presadzuje aj Európska komisia, Svetová obchodná organizácia (WTO) a Svetová colná organizácia (WCO). V súčasnosti je vo svete realizovaných viac ako 30 národných projektov tohto typu.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.