Ceny vlani rástli o vyše triapol percenta, medziročne klesli

BRATISLAVA 14. januára (WEBNOVINY) – Priemerná medziročná inflácia v roku 2012 dosiahla 3,6 %. Ceny tak vlani rástli o 0,3 percentuálneho bodu pomalšie, ako v roku 2011.

Informoval o tom Štatistický úrad SR, podľa ktorého medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien v decembri spomalilo oproti novembru o 0,2 percentuálneho bodu na 3,2 %. V medzimesačnom porovnaní ceny v decembri oproti novembru dokonca mierne klesli o 0,1 %, kým v novembri sa

V porovnaní s posledným mesiacom roka 2011 vzrástli v decembri minulého roka najvýraznejšie ceny vzdelávania o 6 %, potravín a nealkoholických nápojov o 5,6 % a zdravotníctva o 5,5 %. Vyššie boli aj ceny alkoholických nápojov a tabaku o 4,2 %, rozličných tovarov a služieb o 3,6 %, hotelov, kaviarní a reštaurácií o 3,2 %.

Ceny bývania, vody, elektriny, plynu a iných palív a tiež rekreácie a kultúry stúpli zhodne o 2,9 %, odevov a obuvi o 1,8 %, dopravy o 1,2 %, poštových a telekomunikačných služieb o 0,8 % a napokon nábytku, bytového zariadenia a bežnej údržby domu o 0,7 %.

V medzimesačnom porovnaní v decembri ceny v úhrne klesli o 0,1 %. Znížili sa ceny v odboroch doprava o 0,8 %, alkoholické nápoje a tabak o 0,2 %, odevy a obuv o 0,1 %. Zvýšili sa ceny za bývanie a energie a za hotely, kaviarne a reštaurácie zhodne o 0,1 %. Na úrovni novembra 2012 zostali ceny v odboroch potraviny a nealkoholické nápoje, nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domu, zdravie, poštové a telekomunikačné služby, rekreácia a kultúra, vzdelávanie a rozličné tovary a služby.

Medziročná jadrová inflácia, ktorá sleduje spotrebiteľské ceny s vylúčením regulovaných cien a administratívnych zásahov v oblasti daní, v decembri spomalila z novembrových 3,1 % na 3 %. Čistá inflácia, ktorá na rozdiel od jadrovej nezohľadňuje ani vývoj cien potravín, taktiež spomalila z novembrových 2,5 % na 2,3 %. Na medzimesačnej báze dosiahla jadrová, ako aj čistá inflácia v decembri záporných 0,1 %.

Slovensko sa po historicky najnižšej inflácii v roku 2010, ktorá vplyvom prudkého oslabenia dopytu v čase krízy v priemere dosiahla 1 %, vrátilo v roku 2011 k rýchlejšiemu rastu cien. Priemerný rast cien podľa národnej metodiky totiž dosiahol 3,9 %, čo bolo v súlade s očakávaniami rezortu financií. Najvýraznejšie pritom v roku 2011 rástli ceny dopravy, energií, potravín a vzdelávania.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...