Čerpanie europeňazí má byť efektívnejšie

1.4.2012

BRATISLAVA 1. apríla (WEBNOVINY) – Novela zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, ktorá nadobúda účinnosť 1. apríla, má zvýšiť efektívnosť a transparentnosť čerpania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie (EÚ) v súčasnom programovom období 2007 až 2013.

Zároveň sa má znížiť byrokracia pri schvaľovaní projektov. Majú sa tak odvrátiť hospodárske škody, ktoré hrozia v prípade nevyčerpania peňazí z eurofondov v určenom termíne.

Tieto škody by hrozili aj v prípade, keby neboli prijaté opatrenia na odstránenie rizika zaťaženia štátneho rozpočtu korekciami v Európskej komisii za porušenie pravidiel a postupov vo verejnom obstarávaní. Parlament schválil novelu zákona o eurofondoch 29. februára.

Veľké projekty môžu robiť všetky ministerstvá

Zásadnou zmenou v zákone o eurofondoch je, že po novom už veľké projekty nad 50 mil. eur budú môcť robiť aj ostatné ministerstvá, nielen rezorty dopravy a životného prostredia, ako to bolo doteraz.

Umožňuje to realizáciu veľkých projektov v desiatkach miliónov eur všetkými riadiacimi orgánmi, čo by malo prispieť k výraznejšiemu rastu čerpania európskych peňazí.

Nebude už potrebné vyhlasovať výzvy na predkladanie žiadostí, čo trvá aj niekoľko mesiacov, a odpadnú aj s tým spojené administratívne prekážky. Vznik inštitútu zásobníka projektov zas umožní riadiacim orgánom efektívne využívať zostávajúce zdroje eurofondov bez nutnosti vyhlasovať nové výzvy.

Riadiace orgány si budú môcť zhromažďovať náhradné pripravené projekty a efektívne ich v prípade potreby použiť, ak sa niektorý z prioritných projektov nebude môcť z rôznych príčin uskutočniť.

Úľava pre štátny rozpočet

Novela zákona o eurofondoch prináša úľavu pre podnikateľov aj štátny rozpočet. Znižuje sa totiž suma, ktorú je prijímateľ povinný vrátiť pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania.

Žiadatelia museli doteraz vracať až 50 % hodnoty zákazky bez ohľadu na to, či sa porušenie pravidiel týkalo celého, alebo len malej časti projektu, po novom je to dvojnásobok sumy uvedenej vo vyzvaní riadiaceho orgánu. Ak riadiaci orgán rozhodne, že chyby sa týkajú 10 % projektu, žiadateľ bude musieť vrátiť 20 % z pridelených prostriedkov, a nie polovicu.