Čerpanie peňazí z únie ku koncu januára dosiahlo 25 percent

14.2.2012

BRATISLAVA 13. februára (WEBNOVINY) – Slovensko vyčerpalo v súčasnom sedemročnom programovom období 2007 až 2013 ku koncu januára tohto roka 2,895 mld. eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni 25,18 %.

Oproti koncu minulého roka využívanie eurofondov vzrástlo o 18 mil. eur alebo o 0,16 percentuálneho bodu.

„Vzhľadom na možnosť zálohového financovania prijímateľov, finančné prostriedky poskytnuté prijímateľom na implementáciu projektov k tomuto dátumu (31. januára) v celkovej výške 3,356 mld. eur dosiahli úroveň 29,19 %,“ informovalo v pondelok Ministerstvo financií SR. Ku koncu januára bolo prijímateľom poskytnutých a nezúčtovaných navyše 551,524 mil. eur.

Celkové čerpanie za všetky prostriedky poskytnuté k 31. januáru 2012 na úroveň prijímateľov predstavuje sumu 3,923 mld. eur.

Ide o účet výdavkov schválených certifikačným orgánom v súhrnných žiadostiach o platbu znížených o nezrovnalosti vykázané v žiadostiach o platbu na Európsku komisiu a prostriedkov poskytnutých prijímateľom platobnými jednotkami, ktoré neboli k tomuto termínu zúčtované. Z uvedenej sumy predstavujú zdroje EÚ spomínaných 3,356 mld. eur a domáce spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu zvyšných 566,917 mil. eur.

Oproti decembru sa čerpanie nezmenilo

V rámci Operačného programu Interact II z celkového záväzku 30,15 mil. eur pre roky 2007 – 2013 predstavuje suma schválených výdavkov ku koncu januára 8,22 mil. eur, čo je čerpanie na úrovni 27,27 %. Z celkového záväzku 2007 – 2013 za Operačný program Cezhraničná spolupráca Slovenska a Českej republiky predstavuje suma schválených výdavkov 32,45 mil. eur čerpanie na úrovni 34,99 %.

Oproti decembru sa čerpanie v týchto programoch nezmenilo. Za Operačný program Rybné hospodárstvo sú z celkového zníženého záväzku 2007 – 2013 vyčerpané prostriedky vo výške 3,25 mil. eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni 24,79 %. Oproti decembru sa čerpanie zvýšilo o 0,83 percentuálneho bodu.

Proces uzatvárania skráteného prvého programového obdobia 2004 až 2006 s Európskou komisiou stále pokračuje.

V rámci využívania štrukturálnych fondov je ku koncu januára tohto roka podľa rezortu financií aktuálne uzatvorených päť programov, pre ktoré boli prijaté záverečné platby v celkovej výške 1,82 mil. eur a ich stav čerpania sa už meniť nebude.