Certifikát U.S. Steel od TÜV SÜD preukazuje úspory energií

BRATISLAVA 30. apríla (WBN/PR) – Certifikačná spoločnosť TÜV SÜD Slovakia udelila firme U.S. Steel Košice významný certifikát, potvrdzujúci súlad so štandardami medzinárodnej normy EN ISO 50001 pri riadení efektívnej spotreby energie.

Úspora energie, a teda aj finančných prostriedkov, nezávisí iba od počiatočných investičných nákladov. Jej závislosť na dôslednej optimalizácii prevádzky budovy či výrobných procesov môže byť v niektorých prípadoch ďaleko vyššia. Túto skutočnosť si v U.S. Steel uvedomujú a venujú mimoriadne úsilie energetickému manažérstvu, čo preukázal aj vykonaný certifikačný audit.

„Počas auditu neboli zistené žiadne nedostatky, na základe ktorých by nebolo možné vystaviť certifikát,“ uviedol na záverečnom stretnutí audítorov s manažérmi spoločnosti vedúci audítor Marián Harčarik.

„Vidieť, že efektívnemu riadeniu energií sa venujete dlhodobo. Dôkazom sú mnohoročné rozsiahle štatistiky, ktoré ste nám poskytli. Máte dobre zavedené vyhodnocovanie spotreby energií a vediete kvalitnú databázu údajov z jednotlivých divíznych závodov. Tiež oceňujeme koncepciu riadenia energií, ktorú presadzuje vedenie vašej firmy“, konštatoval vedúci audítor a vyzdvihol zavedené nástroje na znižovanie spotreby energií, ako sú CAPEX, či projekty CCIP.

Certifikát, potvrdzujúci úspešnú implementáciu systému energetického manažérstva vo firme z rúk generálneho riaditeľa Rudolfa Žiaka prevzal viceprezident USSK pre technológiu Vladimír Jacko, ktorý na margo úspechu povedal: „Som nesmierne rád, že sa nám tento certifikát podarilo získať. Energie patria v U.S. Steel Košice k trom najnákladnejším oblastiam. Preto musíme hľadať vhodné nástroje a opatrenia, aby sme našu firmu riadili efektívne. Získanie certifikátu je len prvým krokom. V oblasti energetiky nás čakajú nové výzvy.“

Certifikát má platnosť tri roky a je už štvrtým v poradí, ktorý U.S. Steel Košice od spoločnosti TÜV SÜD Slovakia získala.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...