Česká ekonomika hospodárila v auguste s prebytkom

8.10.2012

PRAHA 8. októbra (WEBNOVINY) – Obchodná bilancia Českej republiky (ČR) dosiahla počas augusta prebytok 16,9 mld. CZK.

Vyvoz vzrástol o 7,9 % a dovoz o 0,8 %. Informoval o tom v pondelok Český statistický úřad (ČSÚ).

V bežných cenách vývoz medziročne vzrástol na 17,4 mld. CZK a dovoz na 1,7 mld. CZK. Obrat zahraničného obchodu dosiahol čiastku 458,1 mld. CZK, čo bola najnižšia mesačná hodnota obratu v tomto roku.

Vývoz spoločností sídliacich v Českej republike vzrástol podľa informácií ČSÚ o 7,6 % (12,9 mld. CZK) a vývoz subjektov so sídlom mimo Českej republiky o 9,1 % (4,5 mld. CZK).

Dovoz spoločností so sídlom v Českej republike sa zvýšil o 1,9 % (3,5 mld. CZK), zatiaľ čo dovoz firiem so sídlom mimo Českej republiky klesol o 4,6 % (1,8 mld. CZK).

V januári až auguste vzrástol vývoz ČR o 8,9 % a dovoz o 4 %. Prebytok obchodnej bilancie dosiahol 206,9 mld. CZK, čo predstavovalo medziročné zvýšenie o 95,9 mld. CZK.

Prebytok sa zvýšil najmä pri strojoch, dopravných prostriedkoch, polotovaroch a materiáloch. v

Prehĺbil sa naopak schodok obchodu s chemickými výrobkami a minerálnymi palivami.