Česká ekonomika neprosperovala, domáci dopyt klesal

14.8.2012

PRAHA 14. augusta (WEBNOVINY) – Cenovo, sezónne a kalendárne upravený hrubý domáci produkt (HDP) Českej republiky v druhom štvrťroku medziročne klesol o 1,2 percenta.

Medzikvartálne česká ekonomika oslabila o 0,2 percenta. Informoval o tom v utorok štatistický úrad krajiny (ČSÚ).

„Hrubý domáci produkt po očistení o cenové vplyvy a sezónnosť v druhom štvrťroku medziročne klesol o 1,2 percenta podľa predbežného odhadu, ktorý vychádza z čiastočných štatistických a administratívnych údajov. V medzikvartálnom porovnaní klesol o 0,2 percenta,“ povedal Jan Heller, riaditeľ Odboru štvrťročných národných účtov ČSÚ.

Dôvody negatívneho medziročného vývoja tvorby HDP v druhom štvrťroku boli podľa ČSÚ iné ako v prvom kvartáli. V januári až marci sa na tom do značnej miery podieľali predošlé predzásobenie sa tabakovými výrobkami a pokles tvorby pridanej hodnoty v peňažníctve a poisťovníctve.

V druhom štvrťroku prestalo byť zdrojom rastu výkonnosti ekonomiky odvetvie priemyslu. V medziročnom porovnaní priemysel síce vzrástol, ale nedosiahol úroveň prvého kvartálu.

V medziročnom porovnaní sa prehĺbil pokles tvorby pridanej hodnoty v stavebníctve. Minuloročné výsledky nedosiahli ani sektory obchodu a ubytovania. Aktívne saldo zahraničného obchodu s tovarmi v bežných cenách (48 mld. CZK) bolo o vyše 20 mld. CZK väčšie ako pred rokom.

Domáci dopyt však bol slabší ako v rovnakom období vlaňajška. Za celý prvý polrok sa vo všetkých odvetviach vytvorila hrubá pridaná hodnota na úrovni prvého polroka 2011. Nižšia tvorba HDP o približne 1 % súvisela s poklesom daní z produktov.