Cestári zrušili tendre pre možné ohrozenie projektov

BRATISLAVA 29. júla (WEBNOVINY) – Slovenská správa ciest zrušila pôvodné zadanie verejných súťaží na 1. etapu stavby obchvatu Brezna a na rekonštrukciu cesty I/66 pri Polomke v okrese Brezno z dôvodu ich možného ohrozenia.

Pre agentúru SITA to potvrdila hovorkyňa Slovenskej správy ciest Zuzana Hromcová s tým, že partner cestárov žiadal dodržanie uzatvorenej mandátnej zmluvy na zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre realizáciu projektov.

„Súťaže na realizáciu prác pokračujú aj na iných projektoch a budú zverejnené v najbližšom období po doplnení zmien niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týkajúcich sa zákona o verejnom obstarávaní,“ dodala.

Ako agentúra SITA už informovala, odhadované náklady stavby prvej časti obchvatu Brezna na ceste I/66 v dĺžke 2,54 kilometra sú 27,121 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). V prepočte na jeden kilometer je to 10,84 mil. eur. Stavebné práce, vrátane úprav a preložiek komunikácií, sú plánované na 638 dní, teda jeden rok a deväť mesiacov od zadania zákazky.

Stavby chcú financovať z Európskeho fondu

„Predpokladaná cena 1. etapy obchvatu Brezna v dĺžke vychádza z protokolu štátnej expertízy, ktorý vydáva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja,“ uviedla Hromcová. Predpokladaná cena za rekonštrukciu cesty I/66 pri Polomke v dĺžke 4,3 kilometra je 9,265 mil. eur bez DPH, čo na jeden kilometer vychádza 2,15 mil. eur. Súčasťou prác plánovaných tiež na 638 dní má byť obnova odvodnenia komunikácie v podobe vyčistenia pozdĺžnych priekop.

Slovenská správa ciest verejné súťaže na obe stavby nedávno zrušila tri týždne po ich vyhlásení. Zdôvodnila to oficiálne len tým, že sa zmenili okolnosti od začatia tendrov. Cestári plánujú obe stavby financovať s využitím peňazí z Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez Operačný program Doprava (OPD). Ponuky sa mali otvárať 19. augusta, resp. 20. augusta tohto roka.

Ministerstvo dopravy agentúru SITA už skôr informovalo, že predpokladané ceny za výstavbu obchvatu Brezna a rekonštrukciu cesty pri Polomke považuje za primerané. „Vychádzajú zo štátnej a rezortnej expertízy, pričom reálna cena za projekt vzíde, samozrejme, z výsledkov verejného obstarávania. Nejde teda o vysúťažené ceny, ale o expertízy znalcov,“ uviedol rezortný hovorca Martin Kóňa.

Projekty sú v zásobníku

„Ceny za modernizáciu ciest I. triedy, ako aj diaľnic sú individuálne a nie je možné ich zovšeobecňovať. Závisia od mnohých faktorov, ako je geológia (podložie), klíma, počet stavebných objektov, lokalita (intravilán, extravilán),“ dodal. Štúdiou porovnávajúcou priemerné náklady na výstavbu diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy podľa neho rezort dopravy nedisponuje.

Projekty na stavbu 1. etapy obchvatu Brezna a rekonštrukciu cesty pri Polomke sú naďalej v zásobníku Operačného programu Doprava. Prijímateľom pomoci na tieto projekty je Slovenská správa ciest, ktorá je zodpovedná aj za verejné obstarávania. „Ministerstvo dopravy ako riadiaci orgán OPD do procesu tendrov nevstupuje. Do procesu implementácie eurofondových projektov vstupujeme až pri posudzovaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok,“ informoval Kóňa s tým, že na tieto projekty zatiaľ žiadosti neboli.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...