Cezhraničné obchody s cennými papiermi budú jednoduchšie

7.6.2012

BRATISLAVA 7. júna (WBN/PR) – Predstavenstvo spoločnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. schválilo pristúpenie k Rámcovej zmluve s Európskou Centrálnou Bankou a národnými centrálnymi bankami členských štátov, ktorých menou je euro („Eurosystém“) o vývoji Target2-Securities (ďalej len „T2S“) a o používaní služieb T2S.

T2S je riešenie vyvinuté Eurosystémom, ktoré bude zjednoteným – harmonizovaným spôsobom poskytovať centrálnym depozitárom služby na vysporiadanie cenných papierov najmä v mene euro. T2S sa tak stane jedným z pilierov na presadenie jednotného vnútorného trhu služieb súvisiacich s cennými papiermi v rámci Európskej Únie. T2S bude mať zásadný význam pri podpore harmonizácie činností nasledujúcich po uzatvorení obchodu v Európe a to v oblasti procesu vysporiadania cenných papierov v mene euro a v oblastiach nadväzujúcich na vysporiadanie cenných papierov.

„Výhodami T2S bude okrem zjednodušenia vysporiadania cezhraničných obchodov aj ich predpokladané zlacnenie,“ povedal Rastislav Pavlík, generálny riaditeľ CDCP SR. „Som veľmi rád, že sa nám podarilo vykonať potrebné kroky, ktoré viedli k rozhodnutiu o pristúpení k zmluve. Ide o náročný proces, ktorý sme spolu s kolegami zvládli a hodláme v ňom pokračovať,“ vraví Pavlík.

Všetci užívatelia T2S – zmluvné centrálne depozitáre cenných papierov – budú mať rovnaké podmienky a pravidlá, za ktorých budú používať služby vysporiadania cenných papierov poskytované T2S. Rovnako sa na nich bude vzťahovať jeden cenník. Týmto sa poplatky za cezhraničný prevod cenných papierov vyrovnajú poplatkom za domáci prevod. „Predpokladám, že práve T2S prispeje v budúcnosti k nárastu cezhraničných obchodov s cennými papiermi v Európe,“ dodal Pavlík.

T2S má byť spustené do prevádzky v júni 2015 a centrálne depozitáre, ktoré podpísali Rámcovú zmluvu v termíne do 30. júna 2012, budú migrovať svoje činnosti na platformu T2S vo viacerých vlnách až do januára 2017. Do termínu migrácie je potrebné vykonať úpravu interných systémov CDCP a otestovať funkcionalitu adaptácie na T2S. Súčasťou projektu sú aj legislatívne úpravy, ktoré umožnia prispôsobenie existujúcich systémov centrálnych depozitárov na jednotný a harmonizovaný systém T2S. Tie by mali tiež podporiť harmonizáciu ďalších činností nadväzujúcich na vysporiadanie obchodov s cennými papiermi.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP SR) je akciovou spoločnosťou, ktorá vznikla transformáciou Strediska cenných papierov SR, a.s.. Dňa 16. 3. 2006 sa stala 100% akcionárom CDCP SR spoločnosť Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.. CDCP SR vykonáva svoju činnosť na základe licencie Národnej banky Slovenska. CDCP SR najmä registruje emisie zaknihovaných cenných papierov, vedie účty cenných papierov, prideľuje a ruší kódy ISIN, vykonáva zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, vedie register emitentov a zoznamy akcionárov, poskytuje služby v zmysle zákona č 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách. K 31. 5. 2012 mal CDCP SR 19 členov – 13 bánk, 3 obchodníkov s cennými papiermi, 2 zahraničné centrálne depozitáre a Národnú banku Slovenska.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.