Chudoba ohrozuje Slovákov stále viac, riziko je nízke

BRATISLAVA 27. augusta (WEBNOVINY) – Rizikom chudoby bolo v minulom roku ohrozených 13,2 % obyvateľov Slovenska. V absolútnych číslach je to približne 715 tisíc ľudí.

V porovnaní s rokom 2011 tak miera rizika chudoby vzrástla o 0,2 percentuálneho bodu.

„Hranica rizika chudoby bola podľa posledných údajov zisťovania 4 156 eur na rok, čo v prípade jednočlennej domácnosti predstavuje približne 346 eur na mesiac,“ uviedla na utorkovej tlačovej besede predsedníčka Štatistického úradu (ŠÚ) SR Ľudmila Benkovičová.

Samotná hranica chudoby v roku 2012 v porovnaní s rokom 2011 vzrástla 9,8 %, teda o 31 eur na mesiac.

Čísla robia nezamestnaní

Mieru rizika chudoby na Slovensku najvýraznejšie ovplyvňuje ekonomická aktivita ľudí, najvyššie riziko chudoby štatistici zaznamenali u nezamestnaných, kde sa vyšplhalo až na 44,6 %.

Oproti roku 2011 tak vzrástlo o dva percentuálne body. Medzi ďalšie najohrozenejšie skupiny patria domácnosti s tromi a viac závislými deťmi, kde riziko chudoby dosiahlo 35,1 percenta.

Treťou najohrozenejšou skupinou sú neúplné domácnosti, kde sa toto číslo vyšplhalo na 27,5 %. Výrazne ohrozené sú aj deti do 18 rokov, ktoré čelia 21,9-percentnému riziku chudoby.

Spomedzi pracujúcich bolo rizikom chudoby vystavených 6,3 % obyvateľov. V porovnaní s rokom 2011 vzrástol počet ohrozených dôchodcov o 1,4 % na 7,7 percent.

Najhorší je Prešov

Veľké rozdiely sú aj medzi jednotlivými regiónmi. Kým v Bratislavskom kraji sa riziko chudoby pohybovalo v priemere na úrovni 6,3 %, naopak najhoršie čísla zaznamenal Prešovský kraj, kde miera rizika chudoby dosiahla až 19,9 %.

Nitriansky a Banskobystrický kraj zaznamenali podobné výsledky, chudobou tu bolo ohrozených vyše 15 % ľudí. Miera rizika chudoby v Košickom kraji dosiahla 13,5 %.

Slovensko patrí medzi krajiny s najnižšou mierou rizika chudoby v rámci Európskej únie.

„Nižšiu mieru mali len krajiny ako Island, Česká republika, Nórsko, Holandsko a Rakúsko. Chcel by som však zdôrazniť, že táto miera rizika je počítaná vo vzťahu k národným hraniciam chudoby jednotlivých krajín,“ skonštatoval vedúci oddelenia štatistiky životnej úrovne obyvateľstva ŠÚ SR Róbert Vlačuha.

Pre porovnanie, v susednej Českej republike je riziko chudoby 9,6 %, vo Fínsku 13,2 % a v Maďarsku 14 %.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...