Chudoba ohrozuje viac ako desatinu Slovákov

17.10.2013

BRATISLAVA 17. októbra (WEBNOVINY) – Svetový deň boja proti chudobe si pripomíname v čase, keď ľudia na Slovensku zažívajú čoraz častejšie neistotu a zhoršovanie životných podmienok.

Pre agentúru SITA to uviedli členky výboru Slovenskej siete proti chudobe Zuzana Kusá, Alena Krempaská a Slavomíra Mareková.

Chudoba u nás ohrozuje viac ako desatinu obyvateľov.

S príjmami sú na tom podľa štatistických údajov Európskej únie zle najmä jednorodičovské domácnosti, teda každá štvrtá domácnosť na Slovensku.

Chudoba postihuje aj rodiny, kde dospelí pracujú, dopĺňajú sociologičky. Materiálnou depriváciou sú najviac ohrození seniori. Nemôžu si dovoliť tri a viac z deviatich položiek životných podmienok, ktoré sa považujú za štandardné. Viac ako tretina slovenských domácností zase pociťuje veľkú záťaž nákladov na bývanie či splácanie pôžičiek a úverov.

Chýba predstava o minimálnych životných štandardoch

Pri reformách sociálneho systému sa podľa členiek výboru u nás neprihliada k životným nákladom. Na Slovensku chýba predstava o minimálnych životných štandardoch, ktoré by civilizovaná spoločnosť mala garantovať každému svojmu členovi, hovoria sociologičky.

O nedostatočnej sociálnej ochrane svedčí podľa mimovládnej organizácie Slovenskej siete proti chudobe aj varovné zistenie Rozvojového programu OSN, podľa ktorého sa až 46 percent rómskych domácností s deťmi, ktorých príjem tvoria dávky v hmotnej núdzi a iné sociálnej príspevky, opakovane ocitlo v situácii, že nemali dať deťom čo jesť.

Tretina rómskych domácností sa ocitla opakovane v situácii, že nemala možnosť ohriať či uvariť deťom jedlo. „Keď vzniká málo pracovných miest a na jedno voľné miesto pripadá takmer 62 nezamestnaných, je pokrytectvom odporúčať zamestnanie ako jedinú cestu z chudoby,“ vyhlasujú sociologičky.

Zabúdame na historickú skúsenosť

Zvlášť varovné sú podľa Kusej návrhy represívnych opatrení namiesto programov, ktoré by znevýhodneným deťom zlepšili vyhliadky na budúcnosť.

Rastúca chudoba je podľa mimovládnej organizácie aj dôsledkom zabúdania na historickú skúsenosť, že mier a stabilita sa nedajú udržať v spoločnostiach, ktoré veľkej časti obyvateľstva odopierajú právo na dôstojný život.

Slovenská sieť proti chudobe sa v Medzinárodný deň proti chudobe obracia na predstaviteľov zákonodarného zboru, ktorí budú onedlho v treťom čítaní rozhodovať o novele zákona o pomoci v hmotnej núdzi a žiada ich, aby odmietli princíp trestať domácnosti v núdzi ďalším znižovaním dávky a zohľadnili, že navrhovaná výška dávok je nedostatočná a nechráni odkázaných ľudí od existenčného strádania.