Chudoba vlani ohrozila 700-tisíc Slovákov, tvrdí prieskum

2.10.2012

BRATISLAVA 2. októbra (WEBNOVINY) – Podľa údajov z EU SILC 2011, ktorý je výberovým zisťovaním o príjmoch a životných podmienkach, bolo rizikom chudoby ohrozených 13 percent Slovákov, čo predstavuje približne 700-tisíc osôb.

Informovala o tom na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave predsedníčka Štatistického úradu SR Ľudmila Benkovičová.

Ako ďalej dodala, v porovnaní s rokom 2010 nastal nárast miery rizika chudoby o jeden percentuálny bod, situácia sa teda zhoršila. „Hranica rizika chudoby bola podľa posledných údajov zisťovania 3 784 eur na rok, čo v prípade jednočlennej domácnosti predstavuje približne 315 eur na mesiac,“ priblížila.

Medziročný nárast samotnej hranice chudoby v roku 2011 v porovnaní s predchádzajúcim rokom bol tri percentá, čo je takmer desať eur na mesiac.

Mieru rizika chudoby na Slovensku najvýraznejšie podľa Benkovičovej ovplyvňuje ekonomická aktivita obyvateľstva, pričom najvyššie riziko chudoby bolo zaznamenané práve u nezamestnaných – 42,6 percenta.

Najviac zarobia ľudia v Bratislavskom kraji

„Na druhej strane, postupný nárast rizika chudoby u pracujúcich sa prejavil tak, že táto miera u dôchodcov bola na rovnakej úrovni 6,3 percenta,“ doplnila. Medzi ďalšie najohrozenejšie skupiny patria domácnosti s tromi a viac závislými deťmi (32,6 percenta), neúplné domácnosti (26,4 percenta) a deti vo veku do 18 rokov (21,2 percenta).

Podľa vedúceho oddelenia štatistiky životnej úrovne obyvateľstva Róberta Vlačuhu, regionálne rozdiely vo výške mediánu príjmu sa zachovali. „Napriek miernemu poklesu oproti predchádzajúcemu roku mali aj naďalej najvyšší príjem osoby v Bratislavskom kraji, a to 654 eur,“ informoval s dodatkom, že v ostatných krajinách sa táto hranica pohybovala v rozmedzí 487 eur v Prešovskom kraji až 555 eur v Žilinskom kraji na osobu na mesiac, teda stále výrazne menej ako v Bratislavskom kraji.

V porovnaní s ostatnými 27-mi krajinami Európskej únie, spolu aj s Nórskom a Islandom patrilo Slovensko medzi krajiny s nižšou mierou rizika chudoby (12 percent). „Nižšiu mieru mali v roku 2010 len Česká republika, Island, Holandsko a Nórsko,“ uviedol Vlačuha.

Zároveň dodal, že približne rovnako je na tom Rakúsko a Maďarsko. Horšie na tom oproti Slovensku je Lotyšsko, Rumunsko, Bulharsko a Španielsko. „Pretože v súčasnosti nie sú ešte dostupné informácie z EU SILC 2011 v tejto oblasti, pre medzinárodné porovnanie musel Štatistický úrad SR použiť údaje zo zisťovania EU SILC 2010,“ dodal.

Najviac chudobných je v Rumunsku

Podobnú resp. nižšiu hranicu chudoby majú krajiny ako Maďarsko, Poľsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Bulharsko a Rumunsko.

Vo všetkých týchto krajinách je miera rizika chudoby vyššia ako na Slovensku, a preto sú z hľadiska relatívnej chudoby v horšej situácii ako je SR.

„Najhoršia situácia je v Rumunsku,“ doplnil.

Štatistické zisťovanie EU SILC 2011 sa uskutočnilo v apríli 2011.

Opytovatelia navštívili 5 801 vybraných domácností, do databázy bolo zaradených 5 200 domácností a 13 439 osôb vo veku 16 a viac rokov.

Na zbere údajov sa zúčastnilo 403 opytovateľov, ktorí navštívili domácnosti vo viac ako 300 obciach Slovenska. Na zber údajov využívali papierové dotazníky.