Čisté predaje podielových fondov prevýšili 11 miliónov eur

24.4.2012

BRATISLAVA 24. apríla (WEBNOVINY) – Podielové fondy pokračovali v kladných čistých predajoch aj v uplynulom týždni. Celkovo fondy v správe členov Slovenskej asociácie správcovských spoločností vykázali v 16. tohtoročnom týždni predaje vo výške 43,8 mil. eur a spätné nákupy za 32,6 mil. eur.

Čisté predaje fondov tak dosiahli 11,2 mil. eur. Podielové fondy pokračujú v sérii kladných čistých predajov, pričom naposledy vykázali fondy záporné predaje v medzitýždennom hodnotení v 10. týždni, keď skončili v mínuse takmer 5 mil. eur.

Najvyššie kladné čisté predaje z jednotlivých typov fondov v uplynulom týždni zaznamenali špeciálne fondy cenných papierov, ktoré skončili v pluse 15,8 mil. eur. Kladné predaje za 1,6 mil. eur vykázali aj fondy peňažného trhu a s kladnými predajmi v objeme 1,5 mil. eur skončili aj špeciálne fondy nehnuteľností.

Celkové predaje prevýšili spätné nákupy aj v prípade špeciálnych fondov alternatívnych investícií, a to o 286 tis. eur, pričom dlhopisové fondy zaznamenali predaje za 348 tis. eur. Kladné predaje vo výške 132 tis. eur zaznamenali aj fondy fondov a v pluse 200 tis. eur skončili špeciálne fondy profesionálnych investorov.

Fondy krátkodobých investícií na druhej strane zaznamenali záporné čisté predaje v objeme 5,4 mil. eur. Zmiešané fondy skončili v mínuse takmer 2 mil. eur a akciové fondy vykázali mínusové predaje za 623 tis. eur.

Spätné nákupy prevýšili celkové predaje aj v prípade fondov z kategórie iné, a to o 489,6 tis. eur a fondy krátkodobého peňažného trhu skončili s mínusovými predajmi v objeme 132 tis. eur.

Najvyšší kladné čisté predaje z jednotlivých správcovských spoločností dosiahol v uplynulom týždni Tatra Asset Management, ktorý zaznamenal predaje v objeme 9,1 mil. eur. Asset Management Slovenskej sporiteľne naopak vykázal záporné predaje vo výške 3,7 mil. eur.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.