Čo sa pre SZČO mení v zdravotnom poistení od roku 2013

28.11.2012

Od začiatku budúceho roka si samostatne zárobkovo činné osoby musia nanovo vypočítať výšku preddavku na zdravotné poistenie na rok 2013 podľa pravidiel, ktoré zaviedla vláda Roberta Fica.

Vychádzajú pritom zo základu dane z príjmov z podnikania (riadok 69), ktorý si vypočítali v daňovom priznaní za rok 2011.

Na rok 2013 platia dve nové pravidlá:

– pri stanovovaní vymeriavacieho základu, slúžiaceho na výpočet preddavkov na zdravotné poistenie, sa základ dane už neznižuje o nielen o odvody na zdravotné poistenie, ale ani o odvody na sociálne poistenie, ktoré SZČO zaplatila v roku 2011 (toto pravidlo bude platiť aj v ďalších rokoch),

– pri výpočte vymeriavacieho základu sa základ dane už nedelí koeficientom 2,14, na rok 2013 ho nahrádza koeficient 1,9 (v roku 2014 bude platiť koeficient 1,6 a od roku 2015 koeficient 1,486).

Tie SZČO, ktoré začali podnikať v tomto roku a preto si nemajú z čoho vypočítať preddavky na zdravotné poistenie na rok 2013, si vzhľadom na nárast minimálneho vymeriavacieho základu musia od januára budúceho roka zvýšiť minimálne odvody na zdravotné poistenie.

Od začiatku roka 2013 sa zvyšuje minimálny vymeriavací základ, z ktorého sú SZČO povinné platiť poistné na zdravotné poistenie. Minimálny základ sa totiž podľa nových pravidiel stanovuje ako 50 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.

Do konca roka 2012 bol pritom minimálny základ určený ako 44,2 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Priemerná mzda na Slovensku vlani dosiahla 786 eur a preto minimálny vymeriavací základ na platenie poistného na rok 2013 stúpne na 393 eur. Na rok 2012 je minimálny vymeriavací základ 339,89 eura.

Celý článok o tom, ako zmeny čakajú na SZČO v zdravotnom poistení po 1. januári 2013 nájdete TU