Čo si všímať pri pohovore s uchádzačom o zamestnanie

25.2.2013

Nie raz sa v praxi môžeme stretnúť s názorom manažéra, majiteľa firmy, že prehlási o sebe, že má odhad na ľudí a dokáže človeka odhadnúť za pár minút. Je to veľmi zavádzajúce a aj skúsení personalisti a ľudia, ktorí sa živia výberom, si musia dať pozor, aby sa nenechali zlákať svojou skúsenosťou, spoliehaním sa na svoj odhad ľudí a „neodpísali“ vhodného kandidáta.

Koníčky a sebareflexia

Čo si teda všímať na pohovore? V prvom rade si všímame neverbálnu komunikáciu, čiže reč tela a spôsob prezentácie a komunikácie kandidáta. Začína to už podaním ruky, postojom tela, spôsobom akým kandidát hovorí (hlasitosť, dynamika, artikulácia). Všímame si aj, ako sa uchádzač obliekol na pohovor. To nám napovie, koľko času venoval príprave a či má skutočný záujem o prácu.

V takom prípade, kandidát svojím oblečením zohľadnil pozíciu a firmu, kam sa hlási. Farebnosť, doplnky a štýl oblečenia napovedá aj o ďalších kandidátových povahových črtách. Neverbálna komunikácia je viac autentická a prezradí vám oveľa viac ako slovný prejav, keďže v nej sa prejavujú naše emócie a postoje.

Prístup k práci a motivácia

Veľmi nápomocný je predpripravený formulár, alebo aspoň otázky, ktoré sa chceme kandidátov opýtať. Vopred si premyslite oblasti, na ktoré sa kandidáta potrebujete opýtať . Pri overovaní pracovných skúseností je dôležité preskúmať aj dôvody odchodov z predchádzajúcich zamestnaní, čo ho najviac bavilo, ale aj nebavilo v predchádzajúcich zamestnaniach, aký spôsob riadenia a komunikácie mu vyhovuje, čo ho motivuje a naopak.

O tom ako pristupuje k práci sa dozviete, keď preskúmate aj ako sa pripravil na pohovor, či má vedomosti o vašej spoločnosti, vašich produktoch, postavení na trhu a úspechoch. V časti venovanej prepátraniu osobnostných a povahových vlastností, zameriavame sa na silné a slabé stránky kandidáta a ako je schopný ich odkomunikovať a nakoľko je schopný pracovať aj so sebareflexiou.

Čo si ešte treba určite všímať pri pohovore s uchádzačom o zamestnanie nájdete —>>> TU.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.