ČSOB vydá päťročné hypotekárne listy za 40 miliónov eur

BRATISLAVA 29. marca (WEBNOVINY) – ČSOB plánuje vydať hypotekárne záložné listy v celkovom objeme 40 miliónov eur.

Menovitá hodnota každého cenného papiera je 10-tisíc eur. Banka ich začne vydávať 5. apríla počas predpokladanej ročnej lehoty.

Dlhopisy sa budú úročiť pevnou ročnou úrokovou sadzbou vo výške 3,80 percenta. Výnosy sa budú vyplácať každý rok, pričom emisia je splatná 5. apríla 2017. Vyplýva to z informácií zverejnených spoločnosťou.

Primárna emisia záložných listov sa nebude predávať na základe verejnej ponuky. Banka ich ponúkne vopred známemu obmedzenému okruhu osôb.

Emisný kurz banka stanovila na 90 až 110 percent z menovitej hodnoty dlhopisu. Po ukončení primárneho predaja plánuje ČSOB požiadať Burzu cenných papierov v Bratislave o prijatie dlhopisov na kótovaný paralelný trh cenných papierov.

ČSOB do konca roka 2007 pôsobila na Slovensku ako pobočka zahraničnej banky. Od 1. januára 2008 sa stala samostatnou akciovou spoločnosťou s vlastným predstavenstvom. ČSOB patrí do skupiny KBC, pričom belgická skupina vlastní v slovenskej banke 100-percentný podiel na hlasovacích právach.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...