Ďalšia tepláreň kontrolovaná štátom vykázala stratu

BRATISLAVA 11. júla (WEBNOVINY) – Ďalšia tepláreň kontrolovaná štátom vykázala stratu.

Akcionárom spoločnosti Zvolenská teplárenská je Fond národného majetku Slovenskej republiky, ktorý vlastní 100 % akcií. Zvolenská tepláreň patrí medzi šesť teplární, ktoré už viackrát chcela predať pravicová vláda. Nikdy to však nestihla a po príchode ľavicovej vlády pod vedením Roberta Fica sa privatizácia tak zvolenskej, ako aj ďalších teplární vlastnených štátom, zastavila.

Zvolenská teplárenská akciová spoločnosť bola založená Fondom národného majetku SR koncom roka 2001, ako jedna zo štyroch nástupníckych organizácií po zrušení Stredoslovenských energetických závodov š.p. Žilina. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je výroba, dodávka a rozvod tepla a elektrickej energie. Teplo dodáva pre 52 odberateľov. Ku koncu roku tepláreň zamestnávala 164 pracovníkov.Po Teplárni Košice, ktorá vlani zaevidovala stratu vo výške 450-tisíc eur, aj Zvolenská teplárenská hlási negatívny hospodársky výsledok na úrovni 75-tisíc eur.

V jej prípade však ide o medziročné zníženie straty, keďže v predchádzajúcom roku evidovala stratu až na úrovni 602-tisíc eur. Tepláreň Košice dosiahla v roku 2011 ešte zisk vo výške 766-tisíc eur.

“V celom vývoji samostatnosti spoločnosti od roku 2002 je možné tento hospodársky výsledok považovať za tretí najlepší. V podstate predstavuje vyrovnané hospodárenie napriek výrazným negatívnym dopadom legislatívnych zmien najmä v oblasti nákladového zaťaženia výroby elektriny poplatkami za prenosovú sústavu. Bez zavedenia týchto dodatočných nákladov by spoločnosť dosiahla kladný výsledok hospodárenia,“ okomentoval dosiahnuté hospodárske výsledky vo výročnej správe generálny riaditeľ Zvolenskej teplárenskej Igor Slovík.

Teplárenský podnik dosiahol v minulom roku celkové výnosy v objeme 22 mil. eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o zhruba 9 %. Firma vlani dodala 530 tisíc gigajoulov tepla, čo predstavuje medziročný pokles o približne 4 %. Zvolenská tepláreň v minulom roku taktiež dodala svojim zákazníkom takmer 67 tisíc megawatthodín elektriny, čo je približne o 2 % viac ako v predchádzajúcom roku.

Zvolenská teplárenská v minulom roku začala s procesom čiastočnej rekonštrukcie technologického zariadenia tak, aby po roku 2015 spĺňalo sprísnené limity vypúšťaných emisií. “Tento proces sme zahájili vypracovaním štúdie, ktorá má za úlohu nielen zmapovať potenciál úspor nákladov, ale zároveň má ponúknuť alternatívy technologických zmien so zameraním na optimálny pomer výšky investícií a budúcich prevádzkových nákladov tak, aby spoločnosť bola schopná dosahovať minimálne vyrovnaný výsledok hospodárenia,“ uviedol Slovík. Ceny tepla by sa mali podľa neho aj napriek tomu zachovať na súčasnej úrovni, respektíve sa možno aj znížia.

V tomto roku ohlasuje šéf zvolenskej teplárne ďalšie šetrenie v oblasti nákladov. “Čaká nás intenzifikácia výnosov ekologickej výroby tepla a elektriny, najmä zvyšovania podielu spoluspaľovania zvyškovej biomasy a tým znižovania negatívnych dopadov na životné prostredie,“ konštatoval Slovík.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...