Daň z finančných transakcií by mohla priniesť 35 miliárd

14.2.2013

BRATISLAVA 14. februára (WEBNOVINY) – Európska komisia (EK) stanovila podrobnosti dane z finančných transakcií, ktorá by sa v rámci posilnenej spolupráce mala zaviesť od začiatku roka 2014.

Podľa vo štvrtok prijatého návrhu komisie by sadzba dane mala predstavovať 0,1 % pre akcie a 0,01 % pre deriváty. Daňové príjmy z tejto dane odhaduje komisia na úrovni 30 až 35 mld. eur ročne.

„Dnešným návrhom sa zavádzajú všetky prvky potrebné na to, aby sa spoločná daň z finančných transakcií stala realitou v celej EÚ. Predložený návrh dane je nepochybne spravodlivý a opiera sa o odborné znalosti. Pomôže posilniť náš jednotný trh a zmierniť nezodpovedné obchodovanie,“ konštatuje komisár zodpovedný za oblasť daní Algirdas Šemeta.

Aktuálny návrh komisie nadväzuje na dohodu ministrov financií Európskej únie z minulého mesiaca, na základe ktorej sa 11 členským štátom, vrátane Slovenska, povoľuje uplatňovať daň z finančných transakcií v rámci posilnenej spolupráce. Daň z finančných transakcií má pritom podľa EK tri základné ciele. „V prvom rade sa znížením množstva odlišných prístupov jednotlivých štátov k zdaňovaniu finančných transakcií posilní jednotný trh,“ očakáva komisia.

Rovnako by táto daň mala zabezpečiť, aby finančný sektor spravodlivým a značným podielom prispieval k verejným príjmom. „A napokon, daň z finančných transakcií podporí regulačné opatrenia, ktorých cieľom je motivovať finančný sektor k tomu, aby sa zapájal do zodpovednejších činností orientovaných na reálne hospodárstvo,“ dodáva EK.

Pri vyberaní tejto dane sa bude podľa EK uplatňovať „zásada miesta pobytu“, čo znamená, že daň bude splatná vtedy, keď je ktorákoľvek zo strán transakcie usadená v zúčastnenom členskom štáte bez ohľadu na miesto vykonania transakcie. „To platí v prípade, keď je do transakcie zapojená samotná finančná inštitúcia usadená v zóne dane z finančných transakcií, ako aj v prípade, keď táto inštitúcia koná v mene strany usadenej v uvedenej jurisdikcii,“ informuje komisia.

Ako ďalšie ochranné opatrenie proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam sa do aktuálneho návrhu dopĺňa aj „zásada emisie“, čo znamená, že finančné nástroje emitované v 11 zúčastnených členských štátoch sa budú zdaňovať pri obchodovaní aj v prípade, keď tí, ktorí s nimi obchodujú, nie sú usadení v rámci zóny novej dane. Návrh v súčasnosti navyše zahŕňa aj explicitné ustanovenia proti zneužívaniu daní.

Daň sa však v záujme ochrany reálneho hospodárstva nebude uplatňovať na každodenné obchodné činnosti občanov a podnikov, ako sú napríklad úvery a pôžičky, platby, poistenie či vklady. „Nebude sa uplatňovať ani na tradičné činnosti investičného bankovníctva v kontexte získavania kapitálu, ani na finančné transakcie vykonávané ako súčasť reštrukturalizačných operácií,“ dodáva EK.

Návrhom sa takisto vylučujú činnosti refinancovania, menová politika a správa verejného dlhu. Z dane preto budú vyňaté transakcie s centrálnymi bankami a s ECB, s Európskym nástrojom finančnej stability a Európskym mechanizmom pre stabilitu, ako aj transakcie s Európskou úniou.

O navrhovanej smernici budú teraz podľa komisie diskutovať členské štáty, aby sa umožnilo jej vykonávanie v rámci posilnenej spolupráce. „Do diskusií o tomto návrhu sa môže zapojiť všetkých 27 členských štátov. Hlasovacie právo však budú mať len členské štáty zúčastnené na posilnenej spolupráci, pričom musia dosiahnuť jednomyseľnú dohodu predtým, než bude návrh možné vykonať. Konzultácie sa uskutočnia aj s Európskym parlamentom,“ informuje Európska komisia.

Okrem Slovenska sa k návrhu zaviesť daň z finančných transakcií pripojilo aj Francúzsko, Nemecko, Belgicko, Rakúsko, Slovinsko, Portugalsko, Grécko, Taliansko, Španielsko a Estónsko.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.