Daň z nehnuteľností treba priznať do konca januára

12.1.2014

Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, ktorú môže ukladať mesto alebo obec na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Daňovníci majú povinnosť podať daňové priznania k dani z nehnuteľností najneskôr do 31. 1. 2014. Táto povinnosť sa týka sa len tých fyzických a právnických osôb, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku.

Viac o daniach z nehnuteľnosti sa dočítate —–> v tomto článku.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.