Daň z nehnuteľností treba priznať do konca januára

Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, ktorú môže ukladať mesto alebo obec na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Daňovníci majú povinnosť podať daňové priznania k dani z nehnuteľností najneskôr do 31. 1. 2014. Táto povinnosť sa týka sa len tých fyzických a právnických osôb, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku.

Viac o daniach z nehnuteľnosti sa dočítate —–> v tomto článku.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...