Daniari majú po roku opäť nový systém, stál milión eur

15.11.2012

BRATISLAVA 15. novembra (WEBNOVINY) – Finančná správa prechádza na nový systém elektronickej komunikácie.

S cieľom prejsť na systém, ktorý bude podľa daniarov stabilný a ktorý je už overený v colnej časti finančnej správy, podpísalo Finančné riaditeľstvo SR aj dodatok k zmluve so spoločnosťou DITEC, a. s. v celkovej hodnote 966 594 eur bez DPH.

„Finančná správa SR v súčasnosti zjednocuje spôsob komunikácie s daňovými subjektmi a dodatok k zmluve o dielo so spoločnosťou DITEC, a.s. je jeden z nutných krokov k dosiahnutiu cieľa. Podľa nových pravidiel bude celá komunikácia nielen jednotná a nediskriminačná, ale aj jednoduchšia a bezplatná,“ uviedla pre agentúru SITA vedúca komunikačného oddelenia finančného riaditeľstva Miroslava Slemenská.

Služby DITEC-u využívajú aj colníci

Spoločnosť DITEC vybudovala na bývalom Colnom riaditeľstve SR elektronické komunikačné rozhranie, cez ktoré podnikatelia komunikujú s bývalou colnou správou. „Po zvážení dopadov tak technologických, ako aj finančných sme sa rozhodli pre spoluprácu s touto spoločnosťou,“ dodáva Slemenská.

Rozširovanie tohto komunikačného rozhrania na daňovú správu pritom tvorilo 539 724 eur zo spomínanej zmluvy o dielo. Zmluvu so spoločnosťou DITEC uzatvorilo finančné riaditeľstvo 26. októbra tohto roka, a to v rámci rokovacieho konania bez zverejnenia.

Aplikáciu EZU už nebudú používať

Finančné riaditeľstvo sa rozhodlo už ďalej nepoužívať v rámci elektronickej komunikácie aplikáciu EZU, ktorá od začiatku tohto roka slúži na elektronické doručovanie podaní správcovi dane s využitím bezplatného elektronického identifikátora.

Táto aplikácia bola totiž podľa stanoviska finančnej správy súčasťou zlyhaného riešenia KONS, ktoré stálo 10 mil. eur. „Riešenie KONS nebolo zo strany finančnej správy prevzaté, nemáme k nemu dokumentáciu. Keďže riešenie a postupy bývalého vedenia Ministerstva financií SR a Finančného riaditeľstva SR, resp. Daňového riaditeľstva SR zlyhali, nie je možné v nich pokračovať a nie je možné samostatne prevádzkovať ani systém EZU,“ dodáva Slemenská.

Výsledkom týchto krokov podľa Finančného riaditeľstva SR bude, že podnikatelia aj v daňovej oblasti budú môcť spoľahlivo a jednoducho elektronicky komunikovať s finančnou správou pri posielaní daňových priznaní či súhrnných výkazov.

Elektronický podpis nebude potrebný

„Subjekty tiež nebudú musieť výhradne používať zaručený elektronický podpis. Súčasne bude možné elektronickú komunikáciu vyplývajúcu zo zákona realizovať aj v inom prostredí, než je operačné prostredie Windows,“ spresňuje Slemenská.

Finančná správa sprístupnila fyzickým a právnickým osobám novú možnosť plnohodnotne elektronicky komunikovať so správcom dane, a to prostredníctvom bezplatného identifikátora v rámci aplikácie EZU, začiatkom tohto roka.

Zavedenie novej formy bezplatnej elektronickej komunikácie avizovali predstavitelia vtedajšieho Daňového riaditeľstva SR ešte v závere roku 2011. Nový systém elektronickej komunikácie vychádzal podľa daniarov aj z požiadaviek daňových subjektov.

Daňové riaditeľstvo chcelo zavedením nového systému taktiež eliminovať prípadné problémy s nedostupnosťou portálu daňovej správy v čase podávania daňových priznaní.