Daňová uznateľnosť výdavkov na reklamu

Výdavky vynaložené daňovníkom na reklamu nie sú zákonom limitované okrem výdavkov na propagačné a reklamné predmety.

Reklamou nie je napríklad zverejnenie výročnej správy o hospodárení, účtovnej závierky, auditu podniku alebo iných informácií o podniku, ak povinnosť ich zverejnenia vyplýva z osobitného predpisu.

Reklama sa nesmie šíriť adresne, ak adresát doručenie reklamy vopred odmieta. Úspešnosť predaja výrobkov, tovarov a služieb záleží vo významnej miere od reklamy.

Viac o reklame sa dočítate v >>> TOMTO ČLÁNKU

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...