Daňové (ne)výdavky

BRATISLAVA 27. júla (WEBNOVINY) – Zákon pozná aj negatívnu definíciu daňového výdavku a to tak, že pomenováva výdavky, ktoré daňovými výdavkami nie sú.

Všeobecne sú to výdavky, ktoré nesúvisia so zdaniteľnými príjmami a výdavky, ktorých vynaloženie na daňové účely nie je dostatočne preukázané.

Táto formulácia zabezpečuje daňovej kontrole dosť veľký priestor na to, aby bol váš náklad spochybnený, prípadne neuznaný v prípade, že vaša argumentácia alebo podklady, ktoré ho preukazujú, nebudú dostatočné.

Aj sporné výdavky sa dajú obhájiť ….

Viac sa dočítate ——>v tomto článku.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...