Daňové úrady budú daňovníkom koncom marca otvorené dlhšie

22.3.2012

BRATISLAVA 22. marca (WEBNOVINY) – Daňovníci budú mať v posledných dňoch tohto mesiaca k dispozícii daňové úrady a ich organizačné zložky dlhšie.

Finančné riaditeľstvo SR totiž v záujme plynulého preberania daňových priznaní k dani z príjmov za minulý rok predlžuje úradné hodiny na jednotlivých pracoviskách.

Daňové úrady a ich organizačné zložky tak budú daňovníkom od 26. do 28. marca k dispozícii od 8:00 hod. do 17:00 hod., 29. a 30. marca budú otváracie hodiny predĺžené do 18:00 hod. a v posledný deň na podanie priznaní, 2. apríla, budú otváracie hodiny v rámci daňovej správy predĺžené až do 19:00 hod.

Konečný termín na podanie daňových priznaní k dani z príjmov za predchádzajúci rok pripadá v tomto roku na 2. apríl. Fyzické, ako aj právnické osoby, si pritom môžu túto lehotu ešte predĺžiť.

Stačí ak podajú príslušnému daňovému úradu do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania oznámenie a môžu si stanovenú lehotu predĺžiť najviac o tri celé kalendárne mesiace. Výnimkou sú daňovníci v konkurze, ktorým môže správca dane predĺžiť lehotu na základe žiadosti.

Povinnosť podať daňové priznanie za minulý rok majú do 2. apríla všetci daňovníci, ktorých zdaniteľné príjmy za minulý rok presiahli 1 779,65 eura.

Daňové priznanie podáva daňovník miestne príslušnému daňovému úradu. Miestna príslušnosť sa riadi trvalým pobytom fyzickej osoby, inak miestom kde sa obvykle zdržuje.