Daňovníci majú tento rok na daňové priznanie dva dni naviac

9.3.2012

BRATISLAVA 9. marca (WEBNOVINY) – Konečný termín na podanie daňových priznaní k dani z príjmov za predchádzajúci rok pripadá v tomto roku na 2. apríl.

Daňovníci tak majú na podanie daňových priznaní a zaplatenie dane o dva dni viac času.

„Nakoľko 31. marec padá na sobotu, tým pádom sa lehota v zmysle daňového poriadku posúva na najbližší pracovný deň, ktorým je 2. apríl. To znamená, že daňové subjekty majú dva dni navyše, aby si mohli pripraviť svoje daňové priznania,“ vysvetľuje riaditeľka odboru služieb pre verejnosť Finančného riaditeľstva SR Beáta Uhrinová.

Fyzické, ako aj právnické osoby si pritom môžu túto lehotu ešte predĺžiť. Stačí ak podajú príslušnému daňovému úradu do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania oznámenie a môžu si stanovenú lehotu predĺžiť najviac o tri celé kalendárne mesiace. Výnimkou sú daňovníci v konkurze, ktorým môže správca dane predĺžiť lehotu na základe žiadosti.

Povinnosť podať daňové priznanie za minulý rok majú do konca marca všetci daňovníci, ktorých zdaniteľné príjmy za minulý rok presiahli 1 779,65 eura. Daňové priznanie podáva daňovník miestne príslušnému daňovému úradu. Miestna príslušnosť sa riadi trvalým pobytom fyzickej osoby, inak miestom kde sa obvykle zdržuje. „Ak ani takto nemožno určiť miestnu príslušnosť, je príslušný Daňový úrad Bratislava,“ dodáva Finančné riaditeľstvo SR.