Daňovníci si lehotu na podanie priznania opäť môžu posunúť

27.1.2014

BRATISLAVA 27. januára (WEBNOVINY) – Od začiatku tohto roku je opäť možné posunúť si podanie daňového priznania k dani z príjmov o tri, respektíve šesť mesiacov.

Ako ďalej informuje portál Podnikam.sk, vypršala totiž platnosť prechodného ustanovenia zákona o dani z príjmov, ktoré posunutie podania daňového priznania umožňovalo len v prípade príjmov plynúcich zo zahraničia.

„Zmenu, ktorá posun podania priznaní umožňovala len v stanovených prípadoch, sme pôvodne pripravili na základe požiadavky Združenia miest a obcí Slovenska. Prípadné ďalšie zmeny budú závisieť od vývoja situácie v tomto roku,“ povedal pre portál poradca ministra financií Radko Kuruc.

Daňovník získa najviac tri mesiace

Lehota na podanie daňového priznania za rok 2013 uplynie po troch kalendárnych mesiacoch po skončení zdaňovacieho obdobia. Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2013 sa podáva v lehote do 31. marca 2014.

Podľa informácii zverejnených finančnou správou si môže daňovník predlžiť lehotu na podanie priznania na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, a to najviac o tri celé kalendárne mesiace.

Daňovník musí v oznámení uviesť novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je aj daň splatná. V prípade, ak súčasťou príjmov daňovníka sú aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, je možné lehotu na podanie priznania predlžiť si o šesť mesiacov.

Oznámenie o odklade vlani nestačilo

Ako upozornila účtovnícka spoločnosť LUCRA team, tí daňovníci, ktorí platia preddavky na daň z príjmov, do dátumu podania daňového priznania platia preddavky z poslednej daňovej povinnosti, teda z roku 2012.

V minulom roku si firmy a fyzické osoby nemohli posunúť termín na podanie daňového priznania len na základe oznámenia. Výnimkou boli iba daňovníci, ktorých súčasťou príjmov boli aj príjmy plynúce zo zahraničia. Právnické osoby mali možnosť do konca marca správcovi dane oznámiť posunutie lehoty na podanie daňového priznania a v novej lehote aj daň zaplatiť od roku 2010.

Fyzické osoby mohli túto možnosť využívať od roku 2011. Celkovo už túto možnosť využili tisícky fyzických ako aj právnických osôb. Napríklad v prvom roku zavedenia tejto možnosti pre firmy, teda v roku 2010, ju využilo takmer 17 400 právnických osôb.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.