Daňový úrad pre vybrané subjekty bude mať nové pracoviská

BRATISLAVA 28. januára (WEBNOVINY) – Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty po rozšírení svojej pôsobnosti na celé Slovensko bude mať od marca tohto roku tri nové pracoviská.

Tie podľa informácií zverejnených Finančným riaditeľstvom SR vzniknú v Žiline, Banskej Bystrici a v Košiciach. „Zámerom tejto úpravy je poskytovať klientom jednotne vysoko špecializovaný daňový servis, ktorý regionálne daňové úrady vzhľadom na svoju štruktúru nemôžu zabezpečovať,“ informuje finančné riaditeľstvo.

Pôsobnosť Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty sa rozšírila na celé územie Slovenska od 1. januára 2013, a to na základe minuloročnej novely zákona o orgánoch štátnej správy v oblastí daní, poplatkov a colníctva.

Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty na Slovensku funguje od roku 2002. Jeho úlohou je zjednocovať správu daní vybraných daňových subjektov, ktorých špeciálne zameranie a riešenie ich daňových vzťahov vyžaduje úzko špecializovaný prístup.

Medzi vybrané daňové subjekty patria finančné inštitúcie ako banky, poisťovne, zaisťovne a taktiež subjekty, ktoré dosiahli ročný obrat nad 40 miliónov eur. „Rozšírením pôsobnosti úradu a kritérií pre zaradenie subjektov do skupiny vybrané daňové subjekty sa rozšíril počet pôvodných 300 klientov na takmer 650 vybraných daňových subjektov, ktoré sú v pôsobnosti Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty,“ dodáva finančné riaditeľstvo.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...