Dávky pri narodení dieťaťa sa zvyšovať nebudú

BRATISLAVA 15. mája (WEBNOVINY) – Príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k tomuto príspevku pri narodení prvého až tretieho dieťaťa plánuje rezort práce aj naďalej vyplácať v súčasnej podobe.

„Ministerstvo neplánuje navrhnúť odstupňovanie, ani zmenu výšky príspevku pri narodení dieťaťa, ktorý sa dnes vypláca vo výške 151,37 eura, resp. príplatku k tomuto príspevku, ktorý sa vypláca pri prvom, druhom a treťom dieťati vo výške 678,49 eura,“ uviedol rezort práce a sociálnych vecí.

Odborná diskusia v posledných týždňoch sa podľa ministerstva dotkla aj toho, aký spôsob vyplácania tohto príspevku by najviac vystihoval jeho zmysel. „Máme však za to, že odpoveď súvisí s individuálnou situáciou rodiny,“ tvrdí rezort.

Cieľom týchto úvah však podľa ministerstva nebolo dosiahnutie úspor, ale rozloženie tých istých prostriedkov, ktoré sa už dnes poskytujú pri prvom, druhom a treťom dieťati. „Môžeme však potvrdiť, že ministerstvo plánuje zlúčenie príspevku pri narodení dieťaťa s príplatkom k tomuto príspevku s cieľom zjednotenia a zjednodušenia systému, čo v prvom rade zníži administratívnu zaťaž pre samotných rodičov,“ uviedol Michal Jurči z tlačového odboru rezortu práce a sociálnych vecí.

Zmeny však ministerstvo práce pripravuje pri posudzovaní nároku rodičov na rodinné prídavky. „Pri hľadaní hranice príjmu jednotlivcov, resp. rodín, pri ktorých sa v rámci zvýšenia adresnosti a solidarity plánuje redukcia nároku na rodinné prídavky, bude rezort práce veľmi citlivo zvažovať otázku primeranosti a sociálneho dopadu finálneho riešenia na jednotlivcov aj rodiny,“ tvrdí ministerstvo práce. Budúca stanovená hranica príjmu jednotlivca, resp. domácnosti má z pohľadu ministerstva vyjadrovať finančné a sociálne podmienky, pri ktorých je skutočne možné hovoriť o finančnej nezávislosti od prídavkov na dieťa. „To znamená, že sa má týkať výhradne užšej skupiny ľudí s najvyššími príjmami,“ upozornil Jurči.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...