Deficit bude vyšší ako rozpočet, tvrdí rezort financií

6.11.2012

BRATISLAVA 6. novembra (WEBNOVINY) – Deficit verejných financií Slovenska by mal byť v tomto roku mierne vyšší, ako predpokladá schválený rozpočet.

Vyplýva to z aktuálnej správy rezortu financií o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií za prvé tri štvrťroky tohto roka a predikcie vývoja do konca roka, ktorou by sa mal zaoberať vládny kabinet.

Podľa nej by totiž verejná správa mala v tomto roku hospodáriť so schodkom na úrovni 4,69 % hrubého domáceho produktu, kým rozpočet počíta s deficitom 4,64 % výkonu ekonomiky.

Celkovo by tak v porovnaní s projektovaným deficitom mal byť schodok vo finančnom vyjadrení vyšší o 30 mil. eur. Pozitívne faktory vývoja verejných financií rezort financií vyčíslil na 562 mil. eur, negatívne na 592 mil. eur.

Vyzdvihli granty

Medzi pozitívnymi dominujú najmä prijaté granty územnej samosprávy, verejných vysokých škôl a štátneho rozpočtu, ktoré zvýšili príjmy verejnej správy o 182 mil. eur a úspory na spolufinancovaní k eurofondom v objeme 131 mil. eur.

Okrem toho pozitívne na hospodárenie verejnej správy vplývaj aj úspora výdavkov Sociálnej poisťovne či nižšie odvody do rozpočtu Európskej únie.

Na druhej strane negatívne na vývoj hospodárenia verejnej správy vplývajú nižšie daňové a odvodové príjmy o 87 mil. eur, nižšie iné ako daňové príjmy o 145 mil. eur, výdavky na riešenie krízovej situácie v zdravotníctve v sume 50 mil. eur a výdavky na korekcie spojené s čerpaním eurofondov vo výške 42 mil. eur.

Samosprávy ťahajú ku dnu

Negatívny vplyv na hospodárenie verejnej správy majú aj vyššie ako rozpočtované výdavky samosprávy, nárast výdavkov Fondu národného majetku, Environmentálneho fondu a Slovenskej konsolidačnej ako aj ostatných subjektov verejnej správy.

Skutočnú výšku salda hospodárenia verejnej správy však môže podľa rezortu financií ovplyvniť viacero ďalších faktorov.

„Neistotou pre odhad salda je vývoj pohľadávok a záväzkov subjektov sektora verejnej správy, hospodárenie samosprávy a odhad prenesených nevyčerpaných limitov výdavkov kapitol štátneho rozpočtu do roku 2013,“ konštatuje v správe ministerstvo financií s tým, že v prípade legislatívnych zmien v oblastí daní a odvodov je neistota spojená najmä s odhadom vplyvov súvisiacich s otvorením druhého piliera dôchodkového systému.