Deficit štátneho rozpočtu prevýšil miliardu eur

2.4.2012

BRATISLAVA 2. apríla (WEBNOVINY) – Slovenský štátny rozpočet skončil ku koncu prvého štvrťroka v deficite 1,155 mld. eur.

K záveru februára hospodáril štát so schodkom 846 mil. eur, pričom deficit ku koncu marca bol v medziročnom porovnaní vyšší o 500 mil. eur. Príjmy štátneho rozpočtu ku koncu marca podľa údajov Ministerstva financií SR poklesli medziročne o 10,3 % na 2,468 mld. eur a výdavky naopak vzrástli o 6,3 % na 3,623 mld. eur.

Z celoročnej naplánovanej úrovne príjmov tak štát k záveru tretieho mesiaca vybral 18,1 %, pričom výdavky dosiahli 20,9 % z celoročnej očakávanej hodnoty. Rezort financií tvrdí, že deficit verejných financií v tomto roku bude nižší než plánovaných 4,6 % hrubého domáceho produktu (HDP). „Na základe vývoja príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu za prvé tri mesiace a vplyvu ostatných položiek v rámci verejných financií sa očakáva v roku 2012 hospodárenie verejných financií na úrovni 4,4 % HDP,“ uvádza ministerstvo.

Za nižším výberom príjmov oproti rovnakému obdobiu minulého roka sú podľa rezortu financií najmä príjmy z rozpočtu EÚ, kde rozdiel predstavuje 251 mil. eur. „Súvisí to s dvoma faktormi, a to pozastavením platieb zo strany EÚ pri troch operačných programoch a samotnou dočasnou nesolventnosťou Európskej komisie. Tieto zdroje preto prídu do štátneho rozpočtu s oneskorením, ale bez vplyvu na deficit v roku 2012 v metodike ESA 95,“ konštatuje Ministerstvo financií SR.

Daňové príjmy štátu ku koncu tretieho mesiaca dosiahli 1,933 mld. eur, čo je o 3 % menej ako vlani. V rámci dane z príjmov fyzických osôb štát vybral 17,4 mil. eur a na dani z príjmov právnických osôb 458,4 mil. eur. Z dane z príjmov vyberanej zrážkou štát získal 59,2 mil. eur.

Zisk cez 450 miliónov eur zo spotrebných daní

Výber dane z pridanej hodnoty (DPH) bol ku koncu marca v porovnaní s vlaňajškom nižší o 4 % a dosiahol 924,6 mil. eur. Zo spotrebných daní štát získal 456 mil. eur, čo bolo medziročne viac o 3,1 %. V rámci nedaňových príjmov štát do rozpočtu získal 146,9 mil. eur, čo bolo medziročne viac o 24 %.

V prípade daňových príjmov štátneho rozpočtu je medziročný negatívny vplyv v sume 60 mil. eur podľa ministerstva financií spôsobený najmä skutočnosťou, že termín pre zaplatenie dane z príjmu pripadol tento rok na víkend, čím sa posunul na 2. apríla, čo sa prejaví vo vyššom výbere tejto dane v nasledujúcom mesiaci.

Aktuálne výsledky nie sú podľa analytika Československej obchodnej banky (ČSOB) Mareka Gábriša dôvodom na paniku. „Vzhľadom na to, že ide zatiaľ o výsledky ku koncu prvého štvrťroka, nemusí to znamenať výrazný problém,“ konštatuje v analýze. Výber daní sa môže stále zlepšiť, pričom istú úlohu môžu podľa jeho slov zohrávať aktuálne softvérové problémy u daniarov.

„Rastúci deficit je však záležitosť, ktorú treba monitorovať, a v prípade potreby prijať potrebné korekčné opatrenia,“ dodáva Gábriš s tým, že by malo ísť o opatrenia na strane daní. Ak však bude Slovensko podľa Gábriša zaháľať, môže sa ľahko stať ďalším terčom finančných trhov.

Bežné výdavky stúpli

Výdavky štátneho rozpočtu ku koncu tretieho mesiaca dosiahli 3,623 mld. eur a medziročne vzrástli o 6,3 %. Bežné výdavky pritom stúpli v porovnaní s marcom 2011 o 10,7 % na 3,344 mld. eur a kapitálové výdavky naopak poklesli o 27,8 % na 279,7 mil. eur. Za rastom výdavkov stojí podľa rezortu financií najmä nárast výdavkov na obsluhu štátneho dlhu o 83 mil. eur, čo je v súlade s rozpočtom.

„Čerpanie základných výdavkov na chod štátu sa proti rovnakému obdobiu minulého roka zvýšili o takmer 96 mil. eur. Najvýznamnejšie tituly, ktoré navyšujú čerpanie v tomto roku, sú najmä zvýšené výdavky ministerstva dopravy na výkony vo verejnom záujme pre železničné spoločnosti o takmer 70 mil. eur a výdavky ministerstva obrany o 29 mil. eur,“ uvádza ministerstvo vo zverejnenom komentári k plneniu rozpočtu.

Parlament vlani schválil tohtoročný rozpočet s deficitom 4,6 % HDP. Pôvodný plán počítal s razantnejšou konsolidáciou až k úrovni 3,8 % výkonu ekonomiky, avšak tieto plány narazili na prehlbujúcu sa finančnú a hospodársku krízu a tiež na pád vlády Ivety Radičovej. Štát by tak mal v tomto roku hospodáriť s rozpočtovanými výdavkami na úrovni 17,3 mld. eur a celkové príjmy sa rozpočtujú na 13,6 mld. eur. Deficit štátneho rozpočtu by mal prevýšiť 3,6 mld. eur.