Desať najčastejších chýb pri podávaní daňového priznania

BRATISLAVA 1. februára (WEBNOVINY) – Chyby, ktoré robia daňovníci pri podávaní predmetných daňových priznaní. Najčastejšie chýbajú podpisy a potvrdenia.

V prvom rade je potrebné vyplniť všetky identifikačné údaje, aby vás vedel správca dane v prípade potreby čo najrýchlejšie kontaktovať. Je možné aj uviesť telefónne číslo na toho, kto vám priznanie zostavoval a ten v prípade nejasností zo strany správcu dane bude vedieť pohotovejšie reagovať ako vy.

2. Údaje na uplatnenie daňového bonusu

Platí zásada, že je možné deliť mesiace, nie však deti. To znamená, že pokiaľ si počas roka ani jeden z manželov neuplatňoval daňový bonus na deti, alebo ho uplatňoval len časť roka, môže si daňový bonus na všetky deti uplatniť len jeden z manželov za celý rok, alebo za neuplatnenú časť roka.

Pre účely daňového bonusu nie je možné si rozdeliť medzi daňovníkov (manželov) tak, že na jedno dieťa si uplatní bonus jeden a na ďalšie druhý. Ak ide o maloleté deti, ktoré ešte nie sú školopovinné, je potrebné priložiť kópiu rodného listu a pokiaľ sú školopovinné, tak potvrdenie o návšteve školy a tieto dokumenty pripočítať do počtu príloh, ktoré sa prikladajú k priznaniu.

Viac chýb, ktoré robíme pri podávaní daňového priznania, nájdete —-> TU

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...