Detí v hmotnej núdzi vlani pribudlo o takmer tisícku

BRATISLAVA 15. februára (WEBNOVINY) – V hmotnej núdzi sa počas minulého roka nachádzalo priemerne mesačne 126,5-tisíc detí. V porovnaní s rokom 2012 išlo o nárast takmer o tisíc detí. Príspevok vo výške 17,2 eura pre deti, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku, úrady práce a sociálnych vecí vlani vyplácali priemerne mesačne na 64,2 tisíc detí, čo bol medziročný nárast o 1,2-tisíc. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

V minulom roku bolo v hmotnej núdzi priemerne mesačne takmer 116-tisíc jednotlivcov bez detí. V porovnaní s koncom roka 2012 ich počet vzrástol o 1,5 tisíc. Sociálne odkázaných jednotlivcov s jedným až štyrmi deťmi bolo priemerne mesačne 20,3 tisíc. Ich počet sa medziročne zvýšil o 328.

Jednotlivcov s viac ako štyrmi deťmi vykázali úrady práce a sociálnych vecí priemerne mesačne 411, čo je oproti roku 2012 nárast o 25. V hmotnej núdzi bolo vlani priemerne mesačne 13,6-tisíc dvojíc. V porovnaní s rokom 2012 ich počet klesol o 448. Dvojíc s jedným až štyrmi deťmi bolo v minulom roku priemerne mesačne 29,4-tisíc, čo je medziročne viac o 407. Dvojíc s viac ako štyrmi deťmi odkázaných na dávky v hmotnej núdzi úrady evidovali vlani priemerne mesačne 5,3-tisíc. V porovnaní s rokom 2012 ich počet klesol o 49.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...