Deväť nezamestnaných využilo príspevok na sťahovanie

BRATISLAVA 9. apríla (WEBNOVINY) – Príspevok na presťahovanie za prácou za prvé dva mesiace tohto roka využilo deväť nezamestnaných.

Ako ďalej vyplýva z údajov, ktoré zverejnilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, úrady práce poskytli týmto osobám príspevky v celkovej sume takmer 8,9 tis. eur.

Najväčší záujem o príspevok na presťahovanie za prácou mali nezamestnaní v Žilinskom, Trenčianskom a Košickom kraji.

V Žilinskom kraji úrady práce vyplatili tri príspevky a v Trenčianskom a Košickom kraji po dva príspevky. Naopak, žiadny príspevok na presťahovanie za prácou nedostali nezamestnaní v Trnavskom, Nitrianskom a Banskobystrickom kraji.

Príspevok na presťahovanie za prácou poskytujú úrady práce ako náhradu časti preukázaných výdavkov súvisiacich s presťahovaním uchádzača o zamestnanie z miesta jeho trvalého pobytu v súvislosti so získaním zamestnania.

Miesto nového trvalého pobytu na území Slovenska, do ktorého sa presťahoval nezamestnaný, musí byť vzdialené od miesta pôvodného trvalého pobytu najmenej 50 km.

Príspevok pritom môže dosiahnuť najviac 1 327,76 eura. Výdavky súvisiace s presťahovaním za prácou sú aj preukázané výdavky na prvé nájomné a na prvé platby súvisiace s užívaním bytu. Ak o príspevok požiadajú písomne obaja manželia, úrad práce poskytne príspevok len jednému z manželov. Príspevok poskytuje úrad práce jednorazovo raz za dva roky.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...