DFN v Košiciach plánuje nákup novej techniky

11.3.2012

BRATISLAVA 11. marca (WEBNOVINY) – Detská fakultná nemocnica (DFN) Košice plánuje nákup zdravotníckej techniky v predpokladanej hodnote 3,499 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Vyplýva to z Predbežného oznámenia zverejneného vo Vestníku verejného obstarávania.

Zákazka financovaná z Operačného programu Zdravotníctvo zahŕňa dodávku špeciálnej, vysoko sofistikovanej zdravotníckej techniky, diagnostickej, operačnej a inej a ostatného vybavenia kliník, ambulancií a oddelení vrátane služieb nevyhnutných pre jej uvedenie do prevádzky. Presná technicko-medicínska špecifikácia jednotlivých druhov zdravotníckej techniky bude uvedená v súťažných podkladoch. Termín vyhlásenia súťaže zdravotnícke zariadenie nezverejnilo.

Nemocnica prednedávnom opätovne vyhlásila súťaž na svoju rekonštrukciu. Ide v poradí o druhú súťaž, prvú jej Úrad pre verejné obstarávanie nariadil zrušiť. Obsahom obstarávania je rekonštrukcia, nadstavba a prístavba zdravotníckeho zariadenia. Predpokladaná hodnota zákazky je 8,325 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Rekonštrukcia bude financovaná z vlastných finančných prostriedkov zariadenia a z fondov Európskej únie. Ukončená by mala byť do 24 mesiacov od zadania zákazky. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 12. apríla tohto roka. O víťazovi užšej súťaže rozhodne najnižšia cena.

Detská fakultná nemocnica Košice je špecializovanou koncovou nemocnicou, ktorá slúži deťom z Košického aj Prešovského samosprávneho kraja. Má 240 lôžok, tvoria ju štyri kliniky a šesť oddelení. Hospitalizuje najzávažnejšie stavy z regiónov Košického a Prešovského kraja, čo predstavuje 1,5 mil. obyvateľov. Pri zariadení pôsobí aj 56 špecializovaných ambulancií a vysunuté pracovisko Detského centra prof. Th. Hellbrüggeho pre deti s rôznymi poruchami vývinu.