Diaľnica na Kysuciach spĺňa podmienky na financovanie z EÚ

BRATISLAVA 18. marca (WEBNOVINY) – Projekt výstavby diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité podľa rezortu dopravy spĺňa ekonomické a finančné parametre na jej financovanie z peňazí Kohézneho fondu Európskej únie.

Vyše dvanásťkilometrový diaľničný úsek na Kysuciach má byť postavený v polovičnom profile počas troch rokov.

„Na odporúčanie Európskej komisie bol zrealizovaný anketový dopravný smerový prieskum na cezhraničných prechodoch s Českou a Poľskou republikou v regiónoch Oravy a Kysúc. Po vyhodnotení tohto prieskumu je možné skonštatovať, že dopravné intenzity v úseku D3 Svrčinovec – Skalité sú dostačujúce pre splnenie podmienky ekonomickej miery návratnosti,“ informoval v pondelok agentúru SITA hovorca ministerstva dopravy Martin Kóňa.

Rezort plánuje požiadať Európsku komisiu o financovanie stavby kysuckej diaľnice až po vyhodnotení tendra. Ten nie je ešte stále uzatvorený, hoci Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (NDS) vyhlásila verejnú súťaž na dodanie projektu a uskutočnenie stavebných prác už vlani v júni a štyri ponuky sa otvárali v auguste.

„Európska komisia v tomto štádiu ešte nič neschvaľuje, k slovu sa dostáva až po zaslaní žiadosti o finančný príspevok,“ uviedol Kóňa. Žiadosť musí obsahovať analýzu ekonomickej návratnosti nákladov na realizáciu projektu.

S výstavbou D3 Svrčinovec – Skalité v polovičnom profile sa uvažuje v prípade, že to naplní podmienky dopravnej kapacity. „Bolo by neekonomické stavať plný profil pre namerané intenzity. Aj z poľskej strany až po Bielsko-Bialu je diaľnica vedená v polovičnom profile,“ dodal rezortný hovorca.

Ponuky v súťaži sú nižšie

Súťaž na severný úsek kysuckej diaľnice nie je ešte uzatvorená, hoci Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) informoval, že zatiaľ neeviduje nové námietky uchádzačov. Najlacnejšie navrhla diaľnicu naprojektovať a postaviť štvorčlenná slovensko-česká skupina stavebných spoločností Doprastav, Strabag, Váhostav – SK a Metrostav, a to za 329,88 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Predstavuje to okolo 90 % z pôvodnej predpokladanej ceny 365,61 mil. eur.

Všetky štyri ponuky boli nižšie ako odhadované náklady. Taliansko-slovenská skupina INC a Hant BA DS navrhla cenu 334,89 mil. eur (91,6 % predpokladanej ceny), spoločnosť OHL ŽS Brno 337,91 mil. eur (92,4 %) a združenie firiem Eurovia, Stavby mostov Slovakia a Tubau 351 mil. eur (96 %).

Ponuky stavebných firiem v predchádzajúcich diaľničných tendroch, ktoré NDS začala predtým a uchádzačom bola aj spoločnosť Skanska, boli podstatne nižšie v porovnaní s odhadovanými nákladmi ako v súťaži na diaľnicu Svrčinovec – Skalité.

Diaľnica D3 bude dôležitou súčasťou transeurópskej siete v severojužnom smere. „O záujme EÚ o tento koridor svedčí aj fakt, že predinvestičná štúdia diaľničného úseku Svrčinovec – Skalité bola financovaná z programu TEN-T v programovom období 2004 – 2006. Celková výška pomoci zo zdrojov EÚ bola 3,8 mil. eur,“ doplnil Kóňa. O dobudovanie tejto diaľnice sa podľa neho eminentne zaujíma aj Poľsko, ktoré to potvrdilo na viacerých bilaterálnych stretnutiach so zástupcami ministerstva dopravy a aj v Bruseli.

O tender na stavbu D3 Svrčinovec – Skalité sa zaujíma Protimonopolný úrad

O tender na výstavbu diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité v dĺžke vyše dvanásť kilometrov sa podľa neoficiálnych informácií začal zaujímať Protimonopolný úrad SR (PMÚ).

Má preveriť, či účastníci pri predkladaní ponúk neporušili pravidlá hospodárskej súťaže, napríklad kartelovou dohodou. PMÚ nechcel potvrdiť, či vo veci začal konať.

„Úrad zásadne bližšie informácie o prešetrovaniach neposkytuje,“ informovala agentúru SITA hovorkyňa PMÚ Alena Sedláková. Účasť na dohode obmedzujúcej súťaž patrí k závažným porušeniam podmienok účasti na verejnom obstarávaní. „Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, komu nebolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,“ uviedla hovorkyňa úradu.

„Protimonopolný úrad SR konanie vo veciach dohôd obmedzujúcich súťaž, pričom za jednu z možných foriem dohody obmedzujúcej súťaž sa považuje aj koordinované správanie podnikateľov v procese verejného obstarávania, tzv. bid rigging, začína vždy z vlastného podnetu,“ poznamenala Sedláková. Úrad podľa nej môže začať konať aj na základe písomného oznámenia fyzickej alebo právnickej osoby.

„Prešetrenie akýchkoľvek náznakov nekalej súťaže vnímame ako natoľko dôležité, že sa naň určite nemožno pozerať ako na nejakú nežiaducu komplikáciu,“ zareagoval pre agentúru SITA hovorca ministerstva dopravy Martin Kóňa.

PMÚ tají základnú informáciu, či v tendri na stavbu D3 Svrčinovec – Skalité začal konanie. Napríklad, Najvyšší kontrolný úrad či Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) nemajú problém informovať, keď začnú konanie a v akých prípadoch.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...