Diaľničiari majú znovu vyhodnotiť ponuky na stavbu D1

27.12.2012

BRATISLAVA 27. decembra (WEBNOVINY) – Začiatok prác pri stavbe diaľnice D1 Hubová – Ivachnová sa ešte viac oneskorí. Dôvodom je štrnásť mesiacov trvajúci tender na výstavbu vyše 15-kilometrového úseku diaľnice na Liptove v okolí Ružomberka.

Podľa výsledku kontroly, ktorú Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) uzavrel po viac ako piatich mesiacoch, má Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (NDS) znovu vyhodnotiť ponuky uchádzačov. Diaľničiari sa podľa úradu pri vyhodnocovaní dopustili nedostatkov, ktoré mohli zásadne ovplyvniť výsledok spomínaného tendra. Kontrolu iniciovala samotná NDS ešte v polovici júna tohto roka.

„Konanie kontrolovaného, ktoré bolo v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, mohlo mať zásadný vplyv na výsledok procesu verejného obstarávania. Nesprávne vyhodnotenie ponúk mohlo spôsobiť výber ponuky, ktorá nespĺňala požiadavky kontrolovaného na predmet zákazky a teda sa mohlo dostať aj do rozporu s cieľom a zmyslom samotného verejného obstarávania ako takého,“ zdôvodnil svoje rozhodnutie na základe kontroly tendra ÚVO.

S cieľom dodržania základných princípov verejného obstarávania úrad zároveň odporučil NDS, aby všetky úkony jej komisie pri vyhodnocovaní ponúk, vrátane vyhodnotenia poskytnutých vysvetlení a posúdenia navrhnutých technických riešení, boli zaznamenané aj v zápisnici z vyhodnotenia ponúk.

ÚVO už v októbri vyhovel námietke slovensko-talianskeho združenia Hant BA DS, a.s. z Považskej Bystrice a INC S.p.A z Turína proti vylúčeniu zo súťaže na výstavbu diaľnice Hubová – Ivachnová. Zároveň nariadil NDS znovu vyhodnotiť ponuky v tomto tendri.

Diaľničiari združenie pôvodne vylúčili pre mimoriadne nízku cenu, to následne podalo námietky na ÚVO a ten s dôvodmi vylúčenia nesúhlasil. „Rozhodnutie ÚVO o zaradení ponuky do súťaže potvrdilo naše očakávania, pretože našu cenovú ponuku sme pripravili s dôrazom na kvalitu a efektívnosť nášho riešenia. Momentálne čakáme na záverečné vyhodnotenie súťaže zo strany NDS a na základe neho budeme plánovať ďalšie aktivity,“ uviedla vtedy pre agentúru SITA Miriam Bayerová zo spoločnosti Hant BA, a.s.

NDS vyhlásila tender na výstavbu D1 Hubová – Ivachnová v októbri 2011. Združenie v zložení Hant BA DS a INC navrhlo diaľnicu pri Ružomberku postaviť za 207,5 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), čo je takmer 45 % zo štátom predpokladanej ceny 465,71 mil. eur. Oveľa nižšie oproti odhadovaným nákladom boli aj ponuky ďalších šiestich uchádzačov otvorených 5. marca tohto roku. NDS po vyradení najlacnejšej ponuky chcela uzavrieť zmluvu so skupinou Inžinierske stavby, a.s. Košice a TuCon, a.s. Žilina. Obe firmy predložili druhú najnižšiu cenu 215,38 mil. eur.

Ministerstvo dopravy predpokladá, že výstavba diaľnice Hubová – Ivachnová začne v roku 2013 a dokončená bude v roku 2017. Financovaná má byť z peňazí Európskej únie a štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Doprava v tomto a budúcom programovom období eurofondov v prípade, že Európska komisia schváli rozdelenie financovania výstavby na dve fázy.