Dlh v zdravotníctve stúpol, presiahol dvesto miliónov

BRATISLAVA 30. apríla (WEBNOVINY) – Dlh v rezorte zdravotníctva na záväzkoch po lehote splatnosti dosiahol ku koncu uplynulého roka 213,3 mil. eur. Medziročne tak vzrástol o 62, 8 mil. eur.

Vyplýva to z informácie o vývoji dlhu v rezorte zdravotníctva za rok 2012, ktorú vzala vláda na vedomie.

Najväčší podiel na raste záväzkov po lehote splatnosti mali zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva (MZ), vrátane fakultných a univerzitných nemocníc.

Kým v roku 2011 bol ich dlh na úrovni 69,4 mil. eur, uplynulý rok vzrástol na 141,75 mil. eur. Rezort však pripomína, že nemocniciam bolo v roku 2011 poskytnutých 300 mil. eur na stabilizáciu, čím ich dlh v danom roku poklesol o takmer 140 mil. eur.

Ministerstvo zároveň konštatuje, že práve v týchto zariadeniach sa uskutočňuje aj najviac finančne náročných výkonov.

Dlhujú najmä nemocnice

Najviac záväzkov po lehote splatnosti majú podľa správy zdravotnícke zariadenia voči dodávateľom liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu (ŠZM), ich podiel predstavuje až 51 percent.

Práve na racionalizáciu tejto oblasti sa chce sústrediť aj ministerstvo zdravotníctva.

„V spolupráci s riaditeľmi nemocníc pracujeme na racionalizácii a optimalizácii nákupu liekov, ŠZM a dietetických potravín tak, aby sme všetky prostriedky využívali čo najefektívnejšie. Tieto opatrenia by mali v roku 2013 znížiť výdavky nemocníc na lieky v priemere o 10 % a takto nastavený trend by mal pokračovať aj v roku 2014,“ konštatuje ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská.

Dlh generuje najmä 13 fakultných a univerzitných nemocníc, okrem Nitrianskej nemocnice, a to z dôvodu, že tržby od zdravotných poisťovní podľa MZ nedokážu pokryť prevádzkové náklady týchto zariadení. Na druhej starne rezort dodáva, že sa v minulom roku podarilo v jeho nemocniciach znížiť tempo rastu nových záväzkov po lehote splatnosti o polovicu.

Kým v roku 2011 vygenerovali štátne nemocnice nové záväzky po lehote splatnosti v objeme viac ako 160 mil. eur, v uplynulom roku klesla táto suma na približne 72 mil. eur.

„Prísne nastavenie kritérií a kontrola našich nemocníc prináša ani nie po dvanástich mesiacoch prvé úspechy. Rýchlosť rastu dlhu je o takmer polovicu pomalšia. A to je iba začiatok, keďže v racionalizačných opatreniach a snahe dosiahnuť vyrovnané hospodárenie budeme pokračovať,“ uviedla Zvolenská.

Poisťovne nemajú dlhy po lehote splatnosti

Zariadeniam MZ medziročne rástli aj dlhy v lehote splatnosti a to o 23,7 mil. eur, v uplynulom roku tak dosiahli 178 mil. eur.

Na zamedzenie rastu zadlženosti týchto zdravotníckych zariadení prijalo ministerstvo zdravotníctva Akčný plán opatrení, ktorý sa sústredí na oblasť finančného riadenia a prevádzky, nákupov a centrálneho obstarávania, personalistiky a liekov.

„Uvedomujem si, že dosiahnuť kladný hospodársky výsledok v tak ťažkých finančných podmienkach nie je možné v priebehu niekoľkých mesiacov. Nastúpili sme však na cestu racionalizácie, v ktorej mienime pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch a rokoch. Som však rada, že nastavené opatrenia prinášajú prvé úspechy,“ dodala ministerka zdravotníctva.

Zdravotnícke zariadenia prenesené na obce a vyššie územné celky a transformované na neziskové organizácie vygenerovali za uplynulý rok záväzky po lehote splatnosti vo výške 71,4 mil. eur, v lehote splatnosti zase 95,8 mil. eur. Oproti roku 2011 poklesli záväzky po lehote splatnosti o 9,53 mil. eur, záväzky v lehote splatnosti narástli o 24,67 mil. eur.

Najmenší dlh vykazovali transformované zdravotnícke zariadenia, ktorých záväzky po lehote splatnosti boli za vlaňajšok v objeme 0,14 mil. eur, v lehote splatnosti dosiahli 70,5 mil. eur, čo oproti roku 2011 predstavuje pokles o 4,5 mil. eur.

Ako so správy MZ ďalej vyplýva, zdravotné poisťovne sa na rozdiel od nemocníc s dlhmi po lehote splatnosti neboria. Ich záväzky v lehote splatnosti boli v minulom roku na úrovni 705,3 mil. eur čo v porovnaní s rokom 2011 predstavuje štvorpercentný pokles.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...