Do diania v OECD zasiahne ďalší Slovák

BRATISLAVA 8. mája (WEBNOVINY) – Do diania v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zasiahne ďalší Slovák.

V máji totiž post podpredsedu Pracovnej skupiny pre územnú politiku vo vidieckych oblastiach získal Peter Dupej, expert Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pre oblasť regionálnej politiky. Podľa Stálej misie SR pri OECD tak SR bude mať priamy dosah na prácu, smerovanie a tvorbu programu zasadnutí pracovnej skupiny.

„V súčasnosti ide o jedinú pozíciu SR v byrách OECD okrem podpredsedníckeho postu v Radiacom výbore Agentúry pre jadrovú energiu (NEA), ktorý zastáva predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR Marta Žiaková,“ uvádza Stála misia SR pri OECD na svojom webe.

Spomínaná pracovná skupina sa venuje predovšetkým politikám rozvoja vidieka za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti vidieckych oblastí, využitia ich potenciálu pre ekonomický rozvoj, podpory trvalo udržateľného rozvoja a zvyšovania celkovej kvality života obyvateľstva vo vidieckych oblastiach.

„Poznatky z najvyspelejších členských krajín sveta združených v OECD správne premietnuté do konkrétnych miestnych a regionálnych podmienok, to je takmer nekonečný zdroj a priestor na zlepšovanie kvality života na Slovensku, vrátane vidieka,“ povedal Dupej.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...