Do penzie sa v budúcnosti možno nepôjde na základe veku

BRATISLAVA 26. augusta (WEBNOVINY) – Rezort práce a sociálnych vecí má do konca roka 2017 vykonať analýzu možností pre zavedenie alternatívy k súčasnému odchodu do starobného dôchodku.

Súčasťou tejto analýzy má byť stanovenie počtu rokov dôchodkového poistenia, nad ktoré nebude ďalšou podmienkou pre nárok na plný starobný dôchodok fyzický vek. Ministerstvo by tiež malo zanalyzovať možnosti pre zásadné zvýšenie minimálneho počtu rokov dôchodkového poistenia potrebných pre nárok na plný starobný dôchodok až na úroveň 30 rokov.

V súčasnosti pri nároku na starobný dôchodok postačuje 15 rokov dôchodkového poistenia. Rezort by súčasne mal pripraviť konštrukciu čiastočného starobného dôchodku. Uvádza sa to v Národnom programe aktívneho starnutia na roky 2014 až 2020, ktorý predložilo ministerstvo práce a sociálnych vecí do pripomienkového konania.

Ďalšou z navrhovaných zmien by mohlo byť zavedenie možnosti postupného odchodu do dôchodku. Návrh konštrukcie tohto opatrenia má ministerstvo práce a sociálnych vecí pripraviť do konca júna 2017 a do konca roka 2017 zrealizovať informačnú kampaň o tejto možnosti a vykonať prieskum potenciálneho záujmu o tento inštitút. O možnej realizácii tohto zámeru má ministerstvo rozhodnúť na základe výsledkov dopadovej štúdie. Materiál tiež hovorí o zanalyzovaní možností sprísnenia podmienok nároku na predčasný starobný dôchodok, a to do konca budúceho roka.

Na roky 2014 až 2015 si dal rezort práce a sociálnych vecí za úlohu stanoviť minimálny dôchodok v závislosti od počtu odpracovaných rokov tak, aby sa fyzické osoby, ktoré odpracujú zákonom ustanovený počet rokov neocitli v systéme sociálnej pomoci. Do konca roka 2017 má ministerstvo tiež stanoviť optimálne podmienky vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku zo systému doplnkového dôchodkového sporenia.

V rokoch 2014 až 2020 chce ministerstvo práce zanalyzovať možnosti zavedenia novej dávky poskytovanej z doplnkového dôchodkového sporenia, ktorá by bola určená pre občanov v preddôchodkovom veku. Tá by podľa ministerstva umožnila účastníkom tretieho dôchodkového piliera odísť skôr z pracovného trhu a financovať svoje životné náklady súkromnými prostriedkami z osobného účtu.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...