Do tendra pre policajtov za milióny sa zapojila jediná firma

30.9.2013

BRATISLAVA 30. septembra (WEBNOVINY) – Do veľkého tendra na nákup oblečenia pre policajtov a hasičov za takmer päť miliónov eur sa prihlásila len jedna firma.

„Ponuku nám zaslal iba jeden uchádzač – Rempo s. r. o., s ktorým sme 11. septembra podpísali rámcovú dohodu,“ potvrdili agentúre SITA z ministerstva vnútra.

Od bratislavskej firmy bude rezort kupovať rovnošaty pre policajtov a hasičov počas najbližších štyroch rokov. Hodnota zákazky je podľa vestníka verejného obstarávania 4 680 724 eur bez DPH.

Sťažnosti na tender

Na podmienky obstarávania sa sťažovala jedna firma. Jej námietky však Úrad pre verejné obstarávanie zamietol. Firma sa podľa úradu sťažovala na to, že ministerstvo menilo obsah súťažných podkladov počas lehoty na ich vyžiadanie.

Firme sa tiež nepáčilo, že rezort zároveň nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk, čo vraj znemožnilo predloženie ponúk ďalším uchádzačom.

Úrad pre verejné obstarávanie však týmto námietkam nevyhovel. Ako uvádza úrad vo svojom rozhodnutí, zo strany ministerstva nešlo o doplnenie nových podkladov, ale len o objasnenie, respektíve spresnenie niektorých technických požiadaviek.

Podľa úradu tiež ministerstvo postupovalo zákonne, keď posledné vysvetlenie súťažných podkladov zaslalo jednotlivým záujemcom cez e-mail sedem dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

Spoločnosť tiež pochybila pri zložení kaucie

Spoločnosť mala námietky aj voči formulácii, ktorou ministerstvo podmienilo účasť v súťaži predložením zoznamu uskutočnených zmlúv alebo dodávok tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, a to za predchádzajúce tri roky. V tomto prípade však podľa úradu firma podala na ministerstvo žiadosť o nápravu až po zákonnej lehote.

Spoločnosť tiež pochybila pri zložení kaucie, keďže jej námietky smerovali aj voči súťažným podkladom aj voči podmienkam zverejneným vo vestníku, a preto mala podľa vyjadrenia kontrolného orgánu zložiť kauciu v každom prípade osobitne.

Pri tendri na rovnošaty poskytli súťažné podklady 21 záujemcom, uvádza vo svojom rozhodnutí o námietkach Úrad pre verejné obstarávanie. Ministerstvo vnútra tvrdí, že spomínaná firma si súťažné podklady nevyžiadala.

Veľkú súťaž na nákup oblečenia spustil rezort vnútra na jar. Hodnotu tendra pôvodne vyčíslili na 5 063 520 eur. Predpokladali, že uzavrú rámcové dohody s tromi víťaznými firmami.