Dodávatelia plynu a elektriny nevracajú Slovákom preplatky

BRATISLAVA 2. apríla (WEBNOVINY) – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) eviduje od odberateľov elektrickej energie a zemného plynu čoraz viac podnetov na postupy dodávateľov pri nevyplácaní preplatkov.

„Pri podaniach týkajúcich sa nevyplatených preplatkov z vyúčtovaných faktúr v rámci svojich kompetencií prešetrujeme postup konkrétneho dodávateľa elektriny alebo plynu,“ informoval regulátor.

Regulačný úrad však upozorňuje odberateľov energií, že nemá v rukách zákonné prostriedky na samotné vymáhanie preplatku od dodávateľov.

“Uložiť povinnosť dodávateľovi elektriny alebo plynu zaplatiť splatný preplatok z vyúčtovacej faktúry môže len príslušný všeobecný súd,“ upozornil regulátor.

ÚRSO upozorňuje odberateľov, že v jeho kompetencii taktiež nie je kontrola obsahu a zákonnosti zmlúv uzavretých s dodávateľmi energií, všeobecná kontrola faktúr bez bližšieho identifikovania problematickej položky, ukončovanie zmlúv uzavretých s dodávateľom energií napísaním výpovede alebo odstúpenia od zmluvy a vymáhanie akýchkoľvek pohľadávok medzi dodávateľom a odberateľom.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...