Dohoda o výstavbe slovensko-poľského plynovodu je na svete

23.10.2013

BRATISLAVA 23. októbra (WEBNOVINY) – Vládny kabinet schválil dohodu týkajúcu sa výstavby plynovodu spájajúceho poľskú a slovenskú prepravnú sieť. Dohoda hovorí o spolupráci medzi Slovenskom a Poľskom pri príprave a výstavbe plynovodného prepojenia.

Strategickými investormi v tomto projekte bude slovenská spoločnosť Eustream a jej poľský kolega Gaz-System.

Slovenská a poľská vláda sa v dohode napríklad zaväzujú, že budú investorom nápomocné pri ich snahe získať spolufinancovanie projektu z prostriedkov Európskej únie.

Založenie kompetentnej pracovnej skupiny

Dohoda taktiež hovorí o aktivitách potrebných pre realizáciu projektu a zakladá pracovnú skupinu, ktorá rozpracuje konkrétne formy spolupráce. Pracovná skupina zložená zo slovenských ako aj poľských zástupcov vytvorí mechanizmy spolupráce, pripraví systém výmeny informácií, monitoruje proces prípravy a realizácie projektu.

Pracovná skupina bude musieť dvakrát do roka, koncom júna a koncom roka, predložiť správu o stave projektu. Na základe dohody schválenej slovenskou vládou by mali spoločnosti Eustream a Gaz-System do konca tohto roka informovať o harmonograme predinvestičných prác súvisiacich s projektom.

Na projekte už firmy pracujú

Na projekte výstavby slovensko-poľského plynovodu investori už minimálne dva roky pracujú. Zhruba pred rokom a pol si spoločnosti Eustream a Gaz-System vybrali dodávateľa na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti. Víťazom tendra sa stala spoločnosť Gazoprojekt, ktorá na vypracovaní štúdii spolupracuje s poradenskou firmou Ernst & Young a so slovenskou spoločnosťou GasTech. Štúdia určí potrebné ekonomické náležitosti pre projekt poľsko-slovenského prepojenia a poskytne informácie o všeobecných, technických, ekonomických a environmentálnych podmienkach.

Štúdia uskutočniteľnosti sa bude skladať z dvoch analýz. Prvá z nich bude špecifikovať podnikateľské prostredie pre tento projekt. Druhá analýza sa bude týkať otázok spojených s realizáciou projektu a bude obsahovať napríklad podrobný technický popis, ekonomické predpoklady, identifikáciu nákladov, ekonomické analýzy, hodnotenie projektu v súvislosti s ochranou životného prostredia a potenciálny časový harmonogram realizácie projektu.