Dohodcovia si od januára prilepšia o viac ako 11 eur

6.9.2012

BRATISLAVA 6. septembra (WEBNOVINY) – Všetci poberatelia starobných dôchodkov si od januára budúceho roka prilepšia o 11,44 eura.

Starobné penzie tak pôjdu nahor o sumu, ktorá zodpovedá 3,05 % z priemernej výšky starobného dôchodku vyplácanej ku koncu júna tohto roka.

Predčasným starobným penzistom súčasná vláda od začiatku budúceho roka pridá mesačne 11,4 eura.

Invalidným penzistom s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70 % sa dôchodok zvýši o 5,79 eura a invalidným dôchodcom s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 % mesačná penzia stúpne o 10,15 eura.

Poberateľom sólo vdovského a vdoveckého dôchodku penzia od začiatku budúceho roka pôjde nahor o 6,99 eura, resp. o 5,35 eura. Sólo sirotský dôchodok stúpne o 3,88 eura.

Od 1. januára budúceho roka sa budú dôchodky zvyšovať o pevnú sumu. Tá sa určí percentom z priemernej sumy jednotlivých druhov dôchodkov, pričom toto percento sa na rok 2013 stanovuje ako polovica z priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien a polovica z medziročného rastu priemernej mzdy na Slovensku za prvý polrok tohto roka.

Štatistický úrad SR vo štvrtok zverejnil údaj o tom, že priemerná mzda na Slovensku sa v prvom polroku tohto roka medziročne zvýšila o 2,4 %. Ešte v júli tohto roka štatistici zverejnili, že medziročný rast spotrebiteľských cien na Slovensku za prvý polrok tohto roka dosiahol 3,7 %.

Od začiatku budúceho roka sa tak dôchodky upravia smerom nahor o pevnú sumu, ktorá sa vypočíta ako 3,05 % z priemernej sumy jednotlivých druhov dôchodkov vyplácaných ku koncu júna tohto roka.

Dôchodky sa budú zvyšovať o rovnakú pevnú sumu až do roku 2017. Tá bude čoraz viac závisieť od medziročnej inflácie a čoraz menej od rastu priemernej mzdy na Slovensku. Od roku 2018 sa začnú dôchodky opäť zvyšovať percentuálne, a to podľa medziročnej inflácie za domácnosti dôchodcov.