Domáci dodávatelia reťazcov získajú lepšie postavenie

BRATISLAVA 16. novembra (WEBNOVINY) – Prezident SR Ivan Gašparovič podpísal zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných reťazcoch, ktorých predmetom sú potraviny.

Slovenskí dodávatelia obchodných reťazcov získajú lepšie postavenie pri vyjednávaní s obchodníkmi.

S účinnosťou od 1. januára budúceho roka sa tak neprimeranou podmienkou stane napríklad požadovanie poplatku za zaradenie do registra dodávateľov, zaradenie potraviny do evidencie predávaných výrobkov ako aj peňažné plnenie za služby, ktoré neboli poskytnuté.

Za zakotvenie neprimeranej podmienky do obchodného vzťahu budú právnickým alebo fyzickým osobám hroziť pokuty od tisíc do 300 tis. eur.

Cieľom novely zákona o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami, ktorú hlava štátu tiež podpísala, je vykonanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie o regulácii zmluvných vzťahov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov.

Novela upravuje podmienky predkladania žiadostí o uznanie organizácie výrobcov, združenia organizácií a výrobcov a medziodvetvových organizácií v sektore mlieka. Pôdohospodárskej platobnej agentúre taktiež doplnila kontrolnú a sankčnú právomoc nad plnením podmienok uznania organizácií a združení v mliekarenskom odvetví.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...