Dostupnosť úverov pre banky v eurozóne sa podľa ECB zlepšila

FRANKFURT 30. januára (WEBNOVINY) – Dostupnosť úverov pre banky v eurozóne sa v závere roka zlepšila, firmy však čelia pri získavaní pôžičiek naďalej ťažkostiam.

Informovala o tom v stredu Európska centrálna banka (ECB).

Banky v štvrtom kvartáli evidovali zlepšenie podmienok pre získavanie finančných zdrojov prostredníctvom retailových vkladateľov aj finančných trhov a ďalšie uľahčenie prístupu k úverom možno očakávať aj v prvom štvrťroku 2013, uviedla ECB v pravidelnej kvartálnej správe.

Kritériá pre úverovanie firiem sprísnilo podľa ECB 13 % bánk zúčastnených na prieskume, čo predstavuje mierny pokles oproti 15 % v štvrtom kvartáli.

Za dôležitý faktor pri sprísňovaní úverových štandardov označili banky prísnejšiu reguláciu a kapitálové požiadavky. Terčom sprísňovania kritérií boli skôr veľké ako malé firmy. Prieskum ECB uskutočnila medzi 14. decembrom do 10. januárom.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...