Dôvera v priemysle sa vyšvihla zo záporných hodnôt na kladné

29.3.2012

BRATISLAVA 29. marca (WEBNOVINY) – Dôvera v priemysle v marci stúpla.

Ako vyplýva z konjunkturálneho prieskumu Štatistického úradu SR, indikátor dôvery v priemysle vzrástol z februárových záporných 1,3 bodu na plusové 3 body, čím sa dostal na úroveň dlhodobého priemeru.

„Vývoj indikátora ovplyvnilo očakávané zvýšenie produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch,“ konštatujú štatistici.

Očakávania vývoja priemyselnej produkcie na nasledujúce tri mesiace sa totiž v marci vrátili na januárovú úroveň a oproti februáru vzrástli o 20 bodov na 22 bodov.

Nálada v slovenskej ekonomike sa opäť zlepšila. Kým vo februári po pár mesiacoch pozitívneho trendu nastalo mierne zhoršenie, v marci indikátor ekonomického sentimentu medzimesačne vzrástol o 1,2 bodu na 91 bodov.

Produkcia v istých odvetviach zrejme bude rásť

Rast produkcie predpokladajú vo výrobe dopravných prostriedkov, kovov a kovových konštrukcií a drevených a papierových výrobkov, podľa veľkostných kategórií v podnikoch s 1000 a viac zamestnancami a podľa regiónov v Nitrianskom a Žilinskom kraji. Pokles očakávajú najmä v chemickom priemysle a v dodávke vody.

Hodnotenie trendu priemyselnej produkcie však bolo oproti predchádzajúcemu mesiacu klesajúce, saldo sa znížilo o 26 na mínus 3 body. Hodnota tohto indikátora je tak opäť pod dlhodobým priemerom.

Pokles uviedli respondenti hlavne vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov, v chemickom priemysle a dodávke vody, čistenia odpadových vôd. Najvýraznejší rast zaznamenali vo výrobe dopravných prostriedkov a ostatnej výrobe, oprave a inštalácii.

Dopyt po priemyselnej produkcii klesol

Saldo celkového dopytu po priemyselnej produkcii v marci pokleslo o 2 body na záporných 15 bodov. Zníženie dopytu predpokladajú respondenti výroby elektrických zariadení, drevených a papierových výrobkov a počítačov, elektronických a optických výrobkov. Naopak zvýšenie uviedli len respondenti v ťažobnom priemysle. Viac ako štyri pätiny respondentov pokladalo dopyt za dostatočný.

V zahraničnom dopyte bol vývoj podobný. Konjunkturálne saldo sa znížilo o 2 body. Zníženie očakávajú vo väčšine odvetví, hlavne vo výrobe elektrických zariadení, drevených a papierových výrobkov a počítačov, elektronických a optických výrobkov. Len v dodávke elektriny, plynu a pary očakávajú producenti rast. Podiel respondentov, ktorí považujú úroveň zahraničného dopytu za dostatočnú je 80%.

Saldo zásob hotových výrobkov v priemysle sa oproti februáru zvýšilo o 5 bodov, a to najvýraznejšie vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov, elektrických zariadení a strojov a zariadení. Zásoby sa znížili najvýraznejšie v ťažobnom priemysle a výrobe dopravných prostriedkov. Respondenti predstavujúci až 81 % produkcie však považujú ich stav za primeraný.

Ceny elektriny, vody a plynu by mali byť nižšie

Saldo očakávaného vývoja cien priemyselných výrobkov v marci pokleslo oproti februáru o šesť na úroveň piatich bodov. So znižovaním cien počítajú hlavne v dodávke elektriny, plynu a vody, resp. výrobe strojov a zariadení. Naopak zvyšovanie cien predpokladajú najmä v chemickom priemysle, výrobe kovov a kovových konštrukcií a drevených a papierových výrobkov.

Saldo zamestnanosti v marci mierne vzrástlo o 1 bod. Zvyšovanie počtu zamestnancov predpokladajú najmä vo výrobe dopravných prostriedkov a dodávke elektriny, plynu a pary, podľa regiónov najmä v Bratislavskom kraji.

Znižovanie počtu zamestnancov sa očakáva najvýraznejšie vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov, elektrických zariadení a drevených a papierových výrobkov, podľa regiónov v Prešovskom a Trenčianskom kraji.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.