Dôvera žaluje lekára, vraj manipuluje poistencov

21.9.2012

BRATISLAVA 21. septembra (WEBNOVINY) – Snaha získať nových poistencov v zdravotných poisťovniach nadobudla nové rozmery.

Podľa vyjadrení poisťovne Dôvera sú klienti súkromných zdravotných poisťovní v posledných dňoch manipulovaní výrokmi lekára a predsedu sekcie všeobecných lekárov pre dospelých Slovenskej lekárskej komory (VLD SLK) Petra Liptáka.

„Vo svojej e-mailovej správe vedome navádza poistencov súkromných zdravotných poisťovní na prehlásenie sa do štátnej poisťovne, pričom sa opiera o vymyslené a nepodložené tvrdenia,“ uviedla PR špecialistka Dôvery Monika Šimunová.

Lekár vraj koná v rozpore s kódexom zdravotníckeho pracovníka

Poisťovňa považuje takéto konanie za hrubý zásah do jej dobrej povesti. Podľa generálneho riaditeľa Dôvery Martina Kultana v tejto veci už podnikajú právne kroky, podávajú žalobu a trestné oznámenie. „S rovnakou razanciou mienime postupovať aj voči všetkým ďalším subjektom, ktoré budú šíriť takéto klamlivé tvrdenia,“ vyhlásil Kultan.

Dôvera považuje tento zásah za o to vážnejší, že sa deje v období, kedy vrcholí prepoisťovacie obdobie, a zároveň v čase, keď sa diskutuje o unitárnom systéme zdravotného poistenia.

„Navyše Peter Lipták koná aj v jasnom rozpore s etickým kódexom zdravotníckeho pracovníka,“ podľa ktorého je „povinnosťou zdravotníckeho pracovníka byť za všetkých okolností vo svojich profesionálnych rozhodnutiach nezávislý, zodpovedný a spoľahlivý,“ skonštatovala Šimunová.

Negatívna kampaň voči súkromným poisťovniam existuje

Ako pokračovala, vynára sa preto otázka o profesionalite a nezávislosti predsedu sekcie VLD SLK, keď sa priamo zapája do nekalej súťaže. Dôvera vzhľadom na tieto skutočnosti vyzvala SLK, aby sa verejne dištancovala od konania svojho zástupcu.

O negatívnej kampani voči súkromným zdravotným poisťovniam informovalo v piatok aj Združenie zdravotných poisťovní. Podľa ich informácií mali predstavitelia niektorých záujmových organizácií v zdravotníctve vyzývať lekárov, aby presviedčali pacientov na prepoistenie do štátnej poisťovne.

Združenie v súčasnosti vyhodnocuje, či nebol porušený zákon, pričom ak sa takéto porušenie potvrdí, bude konať aj v právnej rovine.